Hvad er ViOSS

ViOSS blev etableret i maj 2012 og har til formål at indsamle og formidle viden om spiseforstyrrelser og selvskade. ViOSS’ aktiviteter består blandt andet af:

  • Indsamling og formidling af eksisterende viden via hjemmeside og nyhedsbrev
  • Gennemførelse af egne undersøgelser
  • Dokumentation og evaluering af indsatser
  • Præsentationer på konferencer og deltagelse i faglige følgegrupper og arbejdsgrupper

Vi bestræber os på at være det sted, hvor fagpersoner og forskere kan henvende sig og få et overblik over, hvad der rør sig inden for området.

Visionen er at skabe, samle og formidle viden om spiseforstyrrelser og selvskade til forskere, fagprofessionelle og politikere, så forholdene for målgruppen på sigt forbedres.

ViOSS er en selvstændig enhed under LMS. Den daglige ledelse af videnscenteret varetages af sociolog Sabine Elm Klinker. Videnscenteret har en følgegruppe, som rådgiver i forhold til de overordnede rammer for centrets udvikling og opgavevaretagelse.