Nedenstående rettigheder gælder i forbindelse med psykiske lidelser, der er af en sådan sværhedsgrad, at de kræver behandling i psykiatrien. Udrednings- og behandlingsretten er altså ikke gældende i forbindelse med behandling hos fx psykiater eller psykolog, men kun for psykiatrisk udredning og behandling.

Udrednings- og behandlingsret for personer under 19 år

Udredningsret betyder, at alle patienter med en henvisning fra egen læge har ret til inden for 2 måneder at blive undersøgt for, om de har en psykisk lidelse som fx en spiseforstyrrelse. Hvis ikke denne udredning kan tilbydes af et sygehus eller et andet offentligt behandlingssted inden for denne tidsramme, har man ret til at blive udredt på et privat behandlingssted betalt af det offentlige.

Udredningen har til sigte at finde ud af, hvorvidt patientens problem er behandlingskrævende og i givet fald også hvilken behandling, der skal iværksættes og hvorhenne. Egen læge kan imidlertid også vurdere, at lidelsens sværhedsgrad ikke er så alvorlig, at en henvisning til yderligere udredning er nødvendig.

Behandlingsret betyder, at der efter personen er blevet udredt, højst må gå 2 måneder, inden patienten tilbydes behandling. Hvis det offentlige ikke kan tilbyde behandling inden for denne tidsramme, har man ret til behandling i privat regi, betalt af det offentlige.

Udrednings- og behandlingsret for personer over 19 år

For personer over 19 år er der ikke forskel på udredning og behandling. Der er en behandlingsgaranti på to måneder, hvis der er tale om en sygdom, der i sværhedsgrad falder inden for det specialiserede område og hvor der skal tilbydes hospitalsbehandling. Det vil sige, at patienten med en henvisning fra egen læge har ret til både udredning og start på behandling inden for 2 måneder.

Hvis det offentlige ikke kan tilbyde behandling inden for denne tidsramme, har man ret til behandling i privat regi, betalt af det offentlige.

Tilbage