Nedenstående rettigheder gælder i forbindelse med psykiske lidelser, der er af en sådan sværhedsgrad, at de kræver behandling i psykiatrien. Udrednings- og behandlingsretten er altså ikke gældende i forbindelse med behandling hos fx psykiater eller psykolog, men kun for psykiatrisk udredning og behandling.

Udredningsret betyder, at alle patienter med en henvisning fra egen læge har ret til inden for 2 måneder at blive undersøgt for, om de har en psykisk lidelse som fx en spiseforstyrrelse. Hvis ikke denne udredning kan tilbydes af et sygehus eller et andet offentligt behandlingssted inden for denne tidsramme, har man ret til at blive udredt

En udredning har til sigte at finde ud af, hvorvidt patientens problem er behandlingskrævende og i givet fald også hvilken behandling, der skal iværksættes og hvorhenne. Egen læge kan imidlertid også vurdere, at lidelsens sværhedsgrad ikke er så alvorlig, at en henvisning til yderligere udredning er nødvendig.

Udredningsret betyder, at alle patienter med en henvisning fra egen læge har ret til inden for 30 dage at blive undersøgt for, om de har en psykisk lidelse som fx en spiseforstyrrelse. Hvis ikke denne udredning kan tilbydes af sygehuset, har man ret til at få lagt en plan for et videre udredningsforløb, hvor sygehuset skal undersøge om der er et andet sygehus – et såkåldt samarbejdssygehus, som kan udrede dig indenfor 30 dage.

Et samarbejdssygehus er et sygehus, som din bopælsregion samarbejder med og normalt benytter. Det kan både være et offentligt og privatsygehus. Det er din bopælsregion der, ifølge loven, skal forsøge at få patienten udredt inden 30 dage på et samarbejdssygehus.

Hvis hverken dit sygehus eller et samarbejdssygehus kan udrede dig inden for 30 dage, har man ret til udvidet frit sygehusvalg til udredning. Dette betyder at man kan vælge, at blive udredt på et privat sygehus – et såkaldt aftalesygehus.

Behandlingsret betyder, at der efter personen er blevet udredt, højst må gå 2 måneder, inden patienten tilbydes behandling. Hvis det offentlige ikke kan tilbyde behandling inden for denne tidsramme, har man ret til behandling i privat regi, betalt af det offentlige.

Kilde: https://sum.dk/Sundhed/Psykiatri/Udredningsret.aspx


Opdateret 03.01.2018

Tilbage