Der findes både private og offentlige behandlingssteder for mennesker med spiseforstyrrelser. Her kan du læse om de forskellige steder.

På de offentlige behandlingssteder er behandlingen gratis, når man henvises fra sin praktiserende læge, mens man på de private behandlingssteder selv skal betale for behandlingen.

Enkelte af de private behandlingssteder har dog en aftale med regionerne om at tage gratis imod patienter henvist fra egen læge, hvis fristen for ventetiden på de offentlige behandlingssteder ikke kan overholdes (se nærmere under behandlingsrettigheder).

I menuen til højre finder du en oversigt over de forskellige højt specialiserede og specialiserede offentlige behandlingssteder, der findes i Danmark samt de private behandlingssteder, der ved overskridelse af ventetiden tager imod patienter med en henvisning. De almenpsykiatriske afdelinger er ikke medtaget og ej heller de private behandlingssteder, som ikke har en aftale med regionerne.

Offentlige behandlingssteder

Region Nordjylland

Specialiseret behandlingssted

Enhed for Spiseforstyrrelser - Aalborg Universitetshospital  (For alle aldersgrupper)
Mølleparkvej 10
9000 Aalborg
Telefon: 97 64 33 87

Region Midtjylland

Højt specialiseret behandlingssted

Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling  (For alle aldersgrupper)
Palle Juul-Jensen Boulevard 175
Indgang K
8200 Aarhus N
Telefon.: 78 47 33 06 

Specialiseret behandlingssted

Center for spiseforstyrrelser Herning (For alle aldersgrupper)
Skolegade 75
7400 Herning
Telefon: 78 47 35 00

Region Syddanmark

Højt specialiseret behandlingssted

Center for Spiseforstyrrelser (For alle aldersgrupper)
Odense Universitetshospital
J. B. Winsløws Vej 16, indgang 230
5000 Odense C
Telefon: 99 44 86 40 (børne- og ungdomspsykiatrien, Odense)
Telefon: 99 44 94 00 (voksenpsykiatrien, Odense)

Specialiserede behandlingssteder

Psykiatrisk Afdeling Esbjerg 
Gl. Vardevej 101
6715 Esbjerg N
Telefon: 99 44 73 00

Psykiatrisk Afdeling Aabenraa (voksen almenpsykiatrisk)
Kresten Philipsens Vej 15
6200 Aabenraa
Telefon: 99 44 54 00

Region Hovedstaden

Behandlingssteder for børn og unge

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Afdeling Bispebjerg (for personer fra 0-17 år)
Bispebjerg Bakke 30
2400 København NV

Her kan du kontakte:
· Døgnafsnit for spiseforstyrrelser, indgang 17 (Telefon: 38 64 10 33).
· Ambulatorium for spiseforstyrrelser, opgang 18 A og B (Telefon: 38 64 10 73).
· Dagbehandling for spiseforstyrrelser, indgang 39 (Telefon: 38 64 10 26).

Børne- og Ungdomspsykiatriens Centrale Visitation
Carl Nielsens Allé 9D, 1. sal
2100 København Ø
Telefon: 38 64 02 00

Behandlingssteder for voksne (fra 18 år)

Al behandling af voksne med spiseforstyrrelser i Region Hovedstaden finder sted på Psykiatrisk Center Ballerup.

Psykiatrisk Center Ballerup 
Maglevænget 2
2750 Ballerup
Telefon: 38 64 50 00

Her kan du kontakte: 
· Dagafsnit for Spiseforstyrrelser (Telefon: 38 64 60 41)
· Døgnafsnit 3 for Spiseforstyrrelser (Telefon: 38 64 71 80)
· Døgnafsnit 14 for Spiseforstyrrelser (Telefon: 38 64 50 74) 
· Psykoterapeutisk Ambulatorium for Spiseforstyrrelser (Telefon: 38 64 53 30)

Region Sjælland

Specialiseret behandlingssted

Center for spiseforstyrrelser (For alle aldersgrupper)
Poppelhus, 2. sal
Smedegade 16
4000 Roskilde
Telefon: 58 53 80 80

Private behandlingssteder

Privathospital Kbh (For personer over 18 år)
Nordre Fasanvej 57, vej 10, opg. 16
2000 Frederiksberg
Telefon: 34 10 80 30

Hejmdal Privathospital A/S (For personer fra 0-18 år)
Amalievej 8
1875 Frederiksberg
Telefon: 36 16 05 00

Kildehøj Privathospital (For personer fra 12 år og op efter)
Kildehøj Allé 1
2990 Nivå
Telefon: 39 64 29 37

Skovhus Privathospital (For personer fra 15 år)
Annebergparken 14
4500 Nykøbing Sj.
Telefon: 59 96 15 90

Askovshus (For personer fra 13 år)
Struenseegade 9, 4. sal
2200 København N
Telefon: 35 39 72 42 

Se mere om, hvilke specifikke behandlingsforløb privathospitalerne varetager her

Tilbage