Facebook påvirker forholdet til figur og vægt

Ny undersøgelse blandt kvindelige studerende i USA viser, at tidsforbrug på Facebook har betydning for et forstyrret spisemønster. Undersøgelsen viser samtidig, at Facebook påvirker kvinders opfattelse af deres egen figur og vægt samt påvirker niveauet af angst. Det betyder altså, at Facebook har indflydelse på risikofaktorer for spiseforstyrrelser.

Facebook forener to sociale faktorer, der er relateret til risikoen for at udvikle en spiseforstyrrelse: medier og jævnaldrende. Medierne er med til at give et urealistisk billede af et slankt ideal for kvindelig skønhed. Det får mange unge piger og kvinder til at føle sig utilfredse med deres kroppe. Den jævnaldrende omgangskreds er med til at støtte ideen om det slanke idealbillede og er derfor også med til at påvirke risikoen for kropsutilfredshed og et sygeligt spisemønster.

Derfor er det vigtigt at forstå, hvordan brugen af Facebook kan påvirke risikoen for at udvikle en spiseforstyrrelse. Tidligere studier viser, at der er en sammenhæng mellem brug af sociale medier som Facebook og utilfredshed med egen krop og en forvrænget spiseadfærd.

Formålet med det nye amerikanske studie fra 2014 er for det første at efterprøve sammenhængen mellem brug af Facebook og forstyrrede spisevaner. For det andet at undersøge, hvorvidt Facebook kan forårsage midlertidige ændringer i kvinders bekymringer omkring vægt og kropsform samt angstsymptomer.

Metode

Del 1: 960 kvindelige collegestuderende fra det sydøstlige USA deltog i undersøgelsen og udfyldte et spørgeskema om deres forhold til mad, krop og spiseadfærd. Derudover besvarede kvinderne spørgsmål omkring, hvor meget tid de brugte på Facebook om ugen.

Del 2: Kvinder, der brugte Facebook mere end 30 minutter om ugen, blev efterfølgende inviteret til at deltage i anden del af undersøgelsen. Deltagerne blev tilfældigt udvalgt til en forsøgs- og kontrolgruppe. Forsøgsgruppen blev bedt om at bruge 20 minutter på deres Facebookside om ugen. Kontrolgruppen blev derimod instrueret i at bruge 20 minutter på Wikipedia og YouTube for at tilegne sig viden om et dyr.

Både før og efter de 20 minutter på internettet blev de to grupper bedt om at besvare to spørgeskemaer: Et om angst og et om optagethed af kropsform og vægt samt trang til at dyrke motion. Efterfølgende blev de yderligere bedt om at udfylde et spørgeskema med spørgsmål omkring deres brug af Facebook og spiseadfærd.

Resultater

Studiet viser, at jo mere man bruger Facebook, desto større risiko har man for at få en forstyrret spiseadfærd – sammenhængen er dog svag, men statistisk signifikant. Derudover viser studiet, at personer med et forstyrret spisemønster har flere bekymringer om Facebook end personer, der ikke har et forstyrret spisemønster. De lægger stor vægt på at modtage kommentarer og ”likes” på deres statusopdateringer og billeder. Yderligere fortæller denne gruppe oftere, at de ”untagger” sig selv i billeder, hvis de ikke kan lide billedet, og at de sammenligner deres egne billeder med venindernes.

Ved at sammenligne forsøgsgruppen (Facebook) med kontrolgruppen (Wikipedia/YouTube) viste det sig, at Facebook er med til at fastholde bekymringen omkring figur og vægt. Det ses ved, at den første gruppe i højere grad fortsat er optaget af bekymringen efter at have brugt de 20 minutter på Facebook end den anden gruppe, der skulle tilegne sig viden om et dyr.

Derudover falder niveauet af angst blandt de personer, der har læst på Wikipedia og YouTube, mens det ikke er tilfældet for Facebook-gruppen. Altså er Facebook med til at fastholde et angstniveaue. Trangen til at motionere falder for begge grupper.

Resultatet fra første del bekræfter resultater fra tidligere studier omkring tidsforbrug på Facebook og forstyrret spiseadfærd.

Optagethed af krop og figur samt niveau af angst er kendte risikofaktorer for udvikling af en spiseforstyrrelse. Resultaterne indikerer, at brugen af Facebook kan være med til at fastholde kropsfokus og angstniveau. Ud fra dette studie er det dog ikke muligt at sige noget om, hvorvidt Facebook påvirker risikoen for spiseforstyrrelser mere eller mindre end andre sociale medier.

Samlet set indikerer resultaterne, at Facebook kan være en relevant faktor at undersøge yderligere med fokus på forebyggelse af spiseforstyrrelser.

Original titel:
Do You ”Like” My Photo? Facebook Use Maintains Eating Disorder Risk

Udgivet af:
International Journal of Eating Disorders

Forfattere:
Bachelor (BS) Annelise G. Mabe, Master (MS) K. Jean Forney, og Ph.d. Pamela K. Keel

Find artiklen her