Overblik over den nyeste danske og internationale forskning om spiseforstyrrelser og selvskade, herunder igangværende forskningsprojekter, relevante forskningsartikler og måleinstrumenter, samt overblik over forskellige relevante tidsskrifter.

Forskning om spiseforstyrrelser og selvskade bidrager til viden på området, og har en stor betydning for udviklingen af praksis. Hvert forskningsprojekt bidrager således med nye fund, der fremmer forståelsen af årsager, følgevirkninger og mennesker med spiseforstyrrelser og/eller selvskade generelt. Ved en større forståelse kan forebyggelse, diagnostisering og behandling forbedres.

I menuen til venstre kan du læse mere om danske igangværende forskningsprojekter og forskningsartikler, der beskriver den afsluttede forskning nationalt såvel som internationalt.

ViOSS opdaterer løbende listen med den nyeste forskning på tværs af universiteter, hospitaler, sektorforskningsinstitutter og forskningscentre. Hvis du kender til igangværende eller nyligt afsluttede forskningsprojekter om spiseforstyrrelser eller selvskade, må du meget gerne kontakte ViOSS.