Assessmentmetoder eller måleinstrumenter anvendes i stadig større grad i den psykologiske såvel som psykiatriske praksis. Assessment kan anvendes både i forskning, til at udrede patienter og til at dokumentere og evaluere behandlingsydelser. Nedenfor finder du en række anerkendte og bredt anvendte assessmentmetoder i forhold til spiseforstyrrelser.

BES (Binge Eating Scale)

Selvrapporteringsskema med 16 spørgsmål, som er udviklet specifikt til at identificere adfærdsmæssige og kognitive tegn på tvangsoverspisning ved overvægtige mennesker.

EDE (Eating Disorder Interview)

EDE er etsemistruktureret interview, som har til formål at belyse spiseforstyrrelsessymptomer. Foruden at være et diagnostisk interview, kan EDE med fordel anvendes til effektmåling ved behandling af spiseforstyrrelser.

EDE-Q (Eating Disorder Interview Questionnaire)

EDE-Q er en selvrapporteringsudgave af EDE. EDE-Q er et spørgeskema, som består af 41 elementer, som belyser spiseforstyrrelsessymptomer.

EDI (Eating Disorder Inventory)

Spørgeskema, som har til formål at afdække generelle og specifikke spiseforstyrrelsessymptomer. Kan bruges som effektmål ved behandling af spiseforstyrrelser, give en individuel profil af den spiseforstyrrede person, samt anvendes som screeningsinstrument til at finde personer, der er i risiko for at lide af en spiseforstyrrelse.

EDPEX (Eating Disorder Patients’ Expectations and Experiences of Treatment Questionnaire)

Selvrapporteringsskema som måler forventninger og erfaringer af behandling hos personer med spiseforstyrrelser. Spørgeskemaet består af 14 elementer. EDPEX kan være et brugbart i forhold til at vurdere behandlingsforventninger og –erfaringer hos patienter med spiseforstyrrelser.  

FCI (Food Craving Inventory)

FCI er et selvrapporteringsskema af generelle og specifikke aspekter af ”food craving”. FCI kan anvendes i forskning vedrørende tvangsoverspisning (BED), ligesom det kan anvendes ved behandlingsundersøgelser omhandlende overvægt og tvangsoverspisning (BED)

SCOFF

SCOFF er et spørgeskema, der er bygget op omkring fem kernesymptomer i spiseforstyrrelser: Opkastninger, kontroltab, vægttab, kropsopfattelse og maddominans.

YFAS (Yale Food Addiction Scale)

Selvrapporteringsskema, som består af 25 spørgsmål, som måler personens afhængighed af fed- og sukkerholdig mad.

Andre måleinstrumenter

Andre assessmentmetoder

Her finder du assessmentmetoder, som ikke specifikt målrettes spiseforstyrrelser, men som alligevel kan være anvendelig i klinisk praksis eller forskning vedrørende spiseforstyrrelser.

SCL (Symptom Checklist)

SCL er et instrument til vurdering af psykiske problemer og psykopatologiske symptomer. Testen kan tegne et billede af testpersonens ”vital signs”, herunder depression, angst og vrede og anvendes til hurtig vurdering af psykisk helbred. Består af 90 spørgsmål, hvor testpersonen selv graderer hvert item på en skala fra 0-4, alt efter i hvor høj grad han eller hun har oplevet de forskellige symptomer inden for den seneste uge.

SF-36 (Short Form 36)

SF-36 er et spørgeskema, som kan bruges til at evaluere personers generelle helbredsstatus enten ved at personen selv udfylder det, eller ved at det udfyldes under interview med en fagperson. Spørgeskemaet består af 36 spørgsmål, som er inddelt i 8 skalaer, hvor halvdelen måler fysisk helbred, mens den anden halvdel måler psykisk helbred.

WHO-5

WHO-5 er et mål for trivsel, som består af fem spørgsmål om, hvordan testpersonen har følt sig tilpas i de seneste to uger. Kan anvendes som et mål for personers generelle trivsel eller velbefindende.

Tilbage