Viden om selvskade generelt, forskellige typer, årsager og forekomsten i Danmark, internationalt og blandt forskellige befolkningsgrupper.

Selvskade er et stigende problem blandt unge og en del af dagligdagen i landets ungdomsinstitutioner. At dømme ud fra forekomsten, er selvskade efterhånden et problem i samme størrelsesorden som spiseforstyrrelser.

11 % af den samlede danske befolkning har skadet sig selv med vilje mindst én gang på et tidspunkt i deres liv. Langt den største andel med selvskadeerfaring findes i den yngre befolkning, hvor op mod en tredjedel af de 18-30 årige har skadet sig selv med vilje på et tidspunkt i deres liv[1]. Samtidig har 22 % af eleverne i danske gymnasier har udført selvskadende handlinger, mens 9 % har skadet sig selv mere end 20 gange inden for det seneste år[2]. I folkeskolens ældste klasser har 13,5 % skadet sig selv en eller flere gange[3].
Dog er forekomsten af selvskade opgjort forskelligt i forskningen, da definitionen af selvskade varierer.

Selvskade er en problematik på tværs af køn og alder, og således skader både piger og drenge, børn, unge og voksne sig selv i en sådan grad, at det påvirker både deres krop fysisk og deres sociale liv.


[1] ViOSS – Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade, 2015. Selvskade i den danske befolkning. København.
[2] Møhl, Bø og Annika Skandsen: “The prevalence and distribution of self-harm among Danish high school students” i: Personality and Mental Health. 2012
[3] Zøllner, Lilian, Agnieszka Konieczna og Lone Rask: “Unges sårbarhed, tanker om selvskade og selvskadende adfærd”. Center for Selvmordsforskning. 2012

Vil du hjælpe personer med selvskade – og deres pårørende. 

Så støt LMS fra 2 kr. om dagen.