Gener påvirker udvikling af anoreksi

Et internationalt studie peger på, at gener og stofskifte har betydning for, at nogle mennesker udvikler anoreksi. På baggrund af en genetisk sammenhæng mellem anoreksi og stofskiftesygdomme, opfordrer forskere nu til ikke blot at betragte anoreksi som en psykiatrisk lidelse, men tillige en stofskiftesygdom.

Mennesker med anoreksi er optaget af mad, vægt og udseende, og har en forvrænget kropsopfattelse. De har et ønske om at tabe sig og undlader derfor at spise, hvorfor lidelsen resulterer i et stort vægttab og et lavt BMI (Læs mere om anoreksi). Der er mange årsager til, at nogle mennesker udvikler anoreksi. Tidligere studier har vist, at både sociale, kulturelle, genetiske og biologiske forhold har indflydelse på udviklingen såvel som vedligeholdelsen af spiseforstyrrelsen (Læs mere om årsager).

En ny undersøgelse forsøger at skabe en større viden om genetikken bag anoreksi. Forskergruppen har undersøgt den genetiske sammenhæng mellem anoreksi og et lavt BMI. På baggrund af resultaterne kommer de med en helt ny årsagsforklaring på lavt BMI, der adskiller sig fra den forklaring, man hidtil har antaget.

Genetiske forskelle

Undersøgelsen viser, at gener hos mennesker med anoreksi adskiller sig otte steder fra personer uden anoreksi Det tyder på, at disse genvarianter spiller en rolle for, hvorfor nogle mennesker udvikler anoreksi. Det kommer ikke bag på forskerne, at bestemte gener, der koder for signalstoffer i hjernen, har betydning for anoreksi. Tidligere studier har nemlig vist, at bestemte gener have betydning for udvikling af psykiske sygdomme. Det overraskende er, at forskerne også har observeret genvarianter blandt anorektikere, der øger stofskiftet og lysten til fysisk træning.

Stofskiftet har stor betydning for anoreksi

Forskerne har fundet en genetisk sammenhæng mellem anoreksi og vægtregulerende hormoner, insulin resistens, type 2 diabetes samt HDL-kolesterol. Sammenhængen viser antyder, at anoreksi deler genvariationer med stofskiftesygdomme. På baggrund heraf vurderer forskerne, at anoreksi ikke blot skal betragtes som en psykisk lidelse, men også en stofskiftesygdom. Resultaterne indikerer, at gener, der øger risikoen for anoreksi også øger risikoen for et lavt BMI og omvendt. Forskerne anser dermed ikke den traditionelle forståelse af lavt BMI, den psykiatriske forklaring, som den eneste forklaring på at mennesker med anoreksi har lavt BMI. I stedet for ønsket om at blive tyndere og utilfredsheden med sin egen krop, peger forskerne på stofskiftet som en generel større faktor i mennesker med anoreksis udfordring med at opretholde et sundt BMI.

Fremtidig forskning

Forskergruppens fund; at anoreksi deler genvarianter med stofskiftesygdomme kan have afgørende betydning for fremtidens forskning og behandling af sygdommen. Undersøgelsen viser, at opmærksomhed på både de psykiatriske og metaboliske forhold kan være nøglen til at forbedre behandlingsmetoderne i forhold til anoreksi. Eftersom det er en relativ lille genundersøgelse, understreger forskerne væsentligheden i, at der i fremtiden foretages endnu større genundersøgelser. Undersøgelser, der kan gøre det muligt at identificere andre genvarianter, som øger risikoen for at udvikle anoreksi.

Om undersøgelsen

Studiet er baseret på 33 datasæt, der omfatter 16.992 personer med anoreksi og 55.525 uden anoreksi (kontrolgruppe) fra 17 lande. Heriblandt Danmark, hvor omkring 5.000 af deltagerne med anoreksi kommer fra. Blandt deltagerne med anoreksi er 87,68% kvinder. Forskerne har ikke været i kontakt med eller rekrutteret deltagere direkte til undersøgelsen, men har brugt data fra tidligere studier. Data er indsamlet gennem hospital eller registre aktiver, struktureret kliniske interviews og spørgeskemaer.


Referencer

Hunna J. Watson et al, 2019. Gen-mode-wide association study identifies eight risk loci and implicates metabo-psychiatric origians for anorexia nervosa. Nature Genetics. 51:1207-1214.


Udgivet: 25.09.2019

Tilbage