Alvorligt syge børn snydes for sygeundervisning

Syge børn har ret til sygeundervisning, når de har haft 15 fraværsdage. Men kun ganske få børn får tilbuddet – og de få der gør, får det alt for sent.

Hvert 6. barn rammes af langvarig eller kronisk sygdom i løbet af deres folkeskoletid. Det svarer til mere end 162.000 børn eller mellem 4 og 5 elever i hver klasse.

I projektet Skole For Mig har Danske Patienter gennemført en rundspørge blandt forældre til skolebørn med kronisk eller langvarig sygdom. De har blandt andet spurgt forældrene, hvordan de oplever, at skolen støtter deres børn fagligt.
Resultaterne viser, at kun et fåtal af børn med langvarig eller kronisk sygdom modtager den faglige støtte fra skolen, som de har krav på. Forældrene er ofte ikke klar over, at deres barn har ret til sygeundervisning og mange modtager aldrig et tilbud om støtte fra skolen. De børn, som tilbydes sygeundervisning, har i gennemsnit 60 fraværsdage, før skolen tilbyder dem sygeundervisning. 

Læs mere om projektet Skole For Mig her.

Tilbage