BED er på finansloven

Torsdag d. 30. august fremlagde regering sit forslag til det kommende års finanslov. Og for første gang nogensinde er der afsat midler på finansloven til behandling af mennesker med spiseforstyrrelsen BED.

BED, som på dansk kaldes tvangsoverspisning, er en relativt ukendt, men udbredt spiseforstyrrelse. Det anslås, at mellem 40.000 og 50.000 danskere lider af BED, hvilket er mere end anoreksi og bulimi tilsammen. På trods af at BED er en alvorlig psykisk lidelse, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at få behandling for lidelsen i det offentlige sundhedssystem.

Psykoterapeutisk Center Stolpegård og Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade – LMS har tidligere afprøvet et behandlingsforløb til personer med BED. Begge indsatser viste positive resultater i forhold til at reducere antallet af overspisninger og psykiske symptomer. Men på grund af manglende politisk prioritering har der ikke været nogen offentlige behandlingstilbud til målgruppen, siden disse to projekter blev afsluttet i 2015.

Derfor er det en glædelig nyhed, at der nu øremærkes penge på finansloven til behandling af de mange danskere, som er ramt af denne spiseforstyrrelse.

Finanslovsforslaget

På finanslovsforslaget er i alt afsat 61,7 mio. kr. til at udvide behandlingskapaciteten til personer med spiseforstyrrelser, herunder BED. Pengene er fra Dansk Folkepartis sundhedspulje og er indtil videre afsat til oprettelse af sengepladser i den regionale psykiatri samt ved private aktører.
Regeringen og Dansk Folkeparti vil i løbet af efteråret forhandle de nærmere detaljer for brugen af midlerne i Dansk Folkespartis sundhedspulje, herunder også hvor stort et beløb, der afsættes til behandling af mennesker med BED.

Vi opdaterer her på siden, når der er noget nyt om behandling af BED.

Om BED

BED er en alvorlig psykisk lidelse, hvor den ramte oplever episoder med tvangsmæssige overspisninger efterfulgt af følelser af skam, skyld og væmmelse. Personer med BED er ofte karakteriseret ved at have mange negative tanker og følelser, lavt selvværd samt en følelse af at være forkert. Lidelsen øger risikoen en række livsstilsygdomme, herunder overvægt, type 2-diabetes og hjerte-karsygdomme.

På nuværende tidspunkt er BED ikke en anerkendt diagnose i diagnosemanualen ICD, som benyttes i det danske sundhedssystem. Dog er BED inkluderet i den nye udgave af ICD-manualen (ICD-11), som forventes at træde i kraft i januar 2022.

Du kan læse hele finanslovsforslaget her.

Læs mere om BED her.

Udgivet: 03.09.2018

Tilbage