Behandling af spiseforstyrrelser på en privatklinik i Sverige

Kvalitet, medfølelse og ansvar er hjørnestenene i behandlingen på den private, højtspecialiserede klinik for spiseforstyrrelser, Capio, i Sverige. ViOSS har talt med Erika Nyman Carlsson, der er Forsknings- og Udviklingskoordinator på Capio om, hvordan det kommer til udtryk i praksis.

Capio har faciliteter i både Stockholm og Varberg, hvor de tilbyder ambulant, men også dag- og døgnbehandling til alle aldersgrupper med anoreksi, bulimi og tvangsoverspisning.

På Capio arbejder man ud fra grundværdierne kvalitet, medfølelse og ansvar, der fungerer som pejlemærke for organisering og udførelse af behandlingen.

Behandlingen bygger på kvalitet

Kvalitet er ifølge Erika Nyman Carlsson lig med at tilbyde den bedst mulige behandling, der kan give de bedst mulige resultater.

For det første handler det om, at man arbejder ud fra evidensbaserede metoder med kognitiv adfærdsterapi (CBT) som den primære.

For det andet er der på Capio en tæt relation mellem forskning og praksis: Man tilstræber, at al klinisk udredning, diagnostik og behandling er baseret på den nyeste forskning og på internationale, nationale og regionale retningslinjer.

For det tredje dokumenterer og evaluerer man løbende behandlingen ved at spørge patienterne og de svenske patientforeninger. Capio gennemfører årligt en undersøgelse, hvor foreningerne får mulighed for at sige, hvad de synes om behandlingen på Capio, og hvordan de vurderer Capio som samarbejdspartner.

Derudover har Capio regelmæssig kontakt og afholder møder med patientforeningerne, hvor de diskuterer behandlingen. Det er ambitionen, at patientforeningerne skal være en aktiv del af kvalitets- og udviklingsarbejdet i behandlingen og dermed en vigtig medspiller i at sikre bedre behandling til patienterne.

Medfølelse over for patienterne er altafgørende

Medfølelse i behandlingen skal sikre, at patienterne føler sig mødt og taget hånd om. Det er ofte en stor overvindelse for patienterne at søge hjælp, og de er ofte tynget af en stor skam- og skyldfølelse over deres sygdom. Det er derfor vigtigt, at personalet udviser medfølelse, så patienterne føler sig trygge og rolige ved deres behandlere. Som en tidligere patient fortæller:

Da jeg kom her, vidste jeg med det samme, at det var et nemt miljø at færdes i, og at man kunne tale med personalet, uden at det blev stift. Alle her føles som ens familie.

Man arbejder ud fra tanken om, at informerede patienter føler sig sikre og trygge, og at det er en måde at vise medfølelse på. Det betyder i praksis, at patienten løbende bliver informeret om, hvad der skal ske i behandlingen, og at de bliver involveret i selve tilrettelæggelsen. Erika Nyman Carlsson forklarer:

Vores patienter er ofte bange for at miste kontrollen, og derfor er et af de væsentligste elementer i behandlingen, at patienten bliver mødt i øjenhøjde og mærker behandlernes medfølelse ved at blive inddraget fra første dag. Inddragelsen handler både om at identificere sine problemområder og sammen med behandlerteamet at lave en plan for, hvordan behandlingen skal foregå, og hvad der skal forandres.

Både behandler og patient har ansvaret for behandlingen

Ansvar er også en vigtig værdi på Capio. Det drejer sig ifølge Erika Nyman Carlsson først og fremmest om, at det er behandlernes ansvar at sikre, at patienterne får den rette behandling, og dermed de bedste forudsætninger for at komme sig. Patienterne har derimod ansvar for at involvere sig aktivt i behandlingen.

Patienterne er eksperter i deres egne problemer, mens behandlerne har viden om, hvordan problemerne skal håndteres. Sammen kan de arbejde som et team mod spiseforstyrrelsen.

På Capio arbejder man løbende med patienternes motivation i forhold til behandlingen, som er afgørende for, at behandlingen bliver en succes. Ifølge Erika Nyman Carlsson sikrer man motivationen ved blandt andet at inddrage patienten i tilrettelæggelsen af behandlingen, men også at gøre det klart, at der er en forventning om, at de engagerer sig i behandlingen, så de føler et ansvar.

Erika Nyman Carlsson mener, at Capio adskiller sig fra andre svenske klinikker ved, at de netop i så høj grad inddrager patienterne igennem hele behandlingsforløbet.

Kort om Capio

Capio er en privat klinik, men har et tæt samarbejde med det svenske amtsråd, svarende til regionerne i Danmark. Patienter kan derfor blive henvist fra psykiatrien, hvis de har brug for anden eller ekstra behandling end den, psykiatrien kan tilbyde. Samtidig er det muligt selv at henvende sig og få behandlingen finansieret via offentlig støtte.

 

Tilbage