Bliv praktikant i Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade (ViOSS)

Har du lyst til at indsamle, generere og formidle viden for at skabe bedre vilkår for mennesker berørt af spiseforstyrrelser og selvskade? Og har du erfaring med kvantitative og kvalitative metoder og analyser? Så er du måske vores kommende praktikant!

ViOSS er en enhed under Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS). Vi gennemfører bl.a. egne undersøgelser og arbejder med evaluering, analyse og dokumentation inden for alle typer af spiseforstyrrelser og selvskade. Derudover arbejder ViOSS med indsamling, systematisering og formidling af eksisterende viden. Vores projekter handler bl.a. om ortoreksi; hvorfor mange anoreksipatienter fravælger behandling i psykiatrien; samt tidlig opsporing og behandling. Vi bruger både kvalitative og kvantitative metoder på de fleste undersøgelser.

Hvad tilbyder vi?

Vi tilbyder et spændende, udfordrende og lærerigt praktikforløb, hvor du får chancen for at styrke dine metodiske og analytiske kompetencer i praksis. Du kommer til at indgå på en hyggelig og uformel arbejdsplads, hvor humor og samarbejde vægtes højt. ViOSS’ team består af en leder, to projektledere samt praktikanter og studentermedhjælpere. Under forløbet vil du være tilknyttet en praktikvært og modtage løbende sparring.

Stillingen

Du vil både få dine egne opgaver og blive involveret i dine kollegaers opgaveløsning. Opgaverne kan fx omfatte:

 • Indsamling, analyse og formidling af kvalitativ og kvantitativ data, herunder deltagelse i interviews og gennemførelse af spørgeskemaundersøgelser.
 • Udarbejdelse og justering af evalueringsdesigns til LMS’ indsatser.
 • Desk-research, herunder indsamling af national og international forskning på området.
 • Formidling, herunder udarbejdelse af rapporter, tekster til hjemmeside, nyhedsbrev og medlemsblad.
 • Opgaveløsning i forbindelse med arrangementer, fx oplæg, workshops, konferencer e. lign.

Hvem leder vi efter? 

Vi forestiller os, at vores kommende praktikant har følgende kvalifikationer:

 • Kandidatstuderende, fx fra Sociologi, Folkesundhedsvidenskab, Statskundskab, Sundhedsfremme, Sundhedsfaglig kandidatuddannelse e. lign.
 • Har erfaring med kvalitative og kvantitative metoder og analyser, herunder spørgeskemaundersøgelser.
 • Kendskab til – eller mod på at lære at bruge – programmer som Excel, SurveyXact og evt. Stata.
 • Har lyst til at styrke sine metodiske og analytiske kompetencer i praksis.
 • Formår at formidle fagligt stof til forskellige målgrupper.
 • Har gåpåmod og let ved at samarbejde, kan tage initiativ og arbejde selvstændigt.
 • Interesse for – og eventuelt viden om – sundhedssektoren.

Ansættelsesvilkår

ViOSS holder til i Dronningens Tværgade i København K. Praktikken løber fra mandag den 5. august 2019 til og med fredag den 31. januar 2020. Arbejdstiden er ideelt set 37 timer, men tilrettelægges ud fra dine studieforhold. Oplys gerne i ansøgningen, hvor mange ugentlige arbejdstimer du forventer at kunne bruge i praktikken. Praktikken er ulønnet.

Ansøgning

Send en kort ansøgning med CV og karakterudskrift til projektleder i ViOSS Birgitte Bøgh Normann Gade (bg@vioss.dk). Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Birgitte på tlf. 35 20 03 19 eller Sofie på tlf. 35 20 03 15. Læs mere om videnscenteret på www.vioss.dk.

 

Ansøgningsfristen er søndag den 14. april.

Jobsamtaler forventes afholdt mandag-tirsdag i uge 16 og onsdag-torsdag i uge 17.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Tilbage