På vej mod en national handlingsplan?

I forbindelse med satspuljen ’Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade’ har Sundhedsstyrelsen bevilliget midler til nye initiativer på området. I den forbindelse har både offentlige behandlingssteder og private organisationer fået midler til at oprette nye indsatser målrettet mennesker med selvskade.

Nedenfor kan du læse om to af de projekter, der er blevet sat i værk.


Team for selvskade

I Danmark er selvskade er ikke en psykiatrisk diagnose, og giver som hovedregel ikke adgang til et behandlingstilbud i psykiatrien. Ofte tages patienten kun ind, hvis personen lider af en anden diagnose eller er direkte selvmordstruet. Der er dermed stort behov for etablering af offentlige behandlingstilbud til mennesker med selvskade.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) i Region Hovedstaden har oprettet et ”Team for selvskade”, som vil tilbyde en målrettet behandlingsindsats til børn og unge med selvskadende adfærd. ’Team for selvskade’ har et tæt samarbejde med svenske forskere og klinikere og behandlingen er i høj grad inspireret af den svenske behandlingsmodel ’ERITA’ (Emotion Regulation Individual Therapy for Adolescents). En mindre gruppe unge vil blive tilbudt traditionel behandling med fremmøde, mens størstedelen vil blive tilbudt internetbaseret behandling med online terapeut-kontakt.

Team for selvskade skal desuden opkvalificere personalet fra alle afsnit i BUC gennem kurser og en webbaseret uddannelse. Derudover arbejdes på at indføre en fast screeningsprocedure for selvskade på alle afdelinger på BUC.

Opsporing af selvskade

Selvskade er et tegn på alvorlig mistrivsel. For nogen bliver den selvskadende adfærd gradvist mere hyppig og voldsom. Samtidig med at selvskaden udvikler sig, øges risikoen for selvmordsforsøg og selvmord. Derfor er det afgørende, at der tidligt i et forløb tages hånd om en person med begyndende selvskade.

Når unge med selvskade henvender sig hos egen læge eller betror sig til deres lærer på skolen oplever de ofte, at blive mødt med uforståenhed og berøringsangst. Måden, den unge bliver mødt på, kan have afgørende betydning for den videre vej i forhold til at opsøge hjælp.

Ved at udbrede viden og opkvalificere fagpersonale i kommuner samt almen praksis ønsker ViOSS og LMS at styrke den tidlige opsporing og indsats overfor selvskade. Med en omfattende undervisningsindsats i 50 kommuner, oprettelse af en vidensportal og udvikling af to dialogredskaber vil vi:

  • Nedbryde berøringsangst og myter omkring årsagerne til selvskade, fx at selvskade handler om at få opmærksomhed.
  • Give fagpersoner redskaber og kompetencer til at spotte selvskade samt åbne op for en dialog omkring problemet på en hensigtsmæssig måde.
  • Give fagpersoner handleanvisninger ift. at støtte den berørte og vejlede ved behov for hjælp og behandling.

Dette projekt kan du læse mere om her.

De første skridt mod en national handlingsplan?

Projekterne løber indtil 2021. Hvorvidt behandlingsindsatserne herefter bliver videreført samt i hvilken form, er på nuværende tidspunkt uvist. Danmark er det eneste land i Norden, som ikke har en national handlingsplan og offentlige behandlingstilbud specifikt målrettet personer med selvskade. Med de nye satspuljeprojekter er det første skridt på vejen mod en organiseret national indsats måske taget.

Her kan du se listen over de projekter, der har fået støtte på satspuljen til kapacitetsudvidelse samt afprøvning af redskaber.

https://www.sst.dk/da/puljer-og-projekter/2018/mennesker-med-spiseforstyrrelser-og-selvskade-kapacitet

https://www.sst.dk/da/puljer-og-projekter/2018/afproevning-af-vurderingsredskaber-styrket-indsats-for-mennesker-med-spiseforstyrrelser-og-selvskade


Udgivet: 07.03.2019

Tilbage