Et godt fysisk og psykisk behandlingsmiljø er afgørende for at fastholde personer med en spiseforstyrrelse i behandling

Et nyt kvalitativt studie viser, at et godt fysisk behandlingsmiljø, en god relation mellem terapeut og patient, samt at behandlingen giver patienten en bedre forståelse for egen situation og spiseforstyrrelsens karakter, er, ifølge patienterne selv, afgørende for, at behandlingen bliver en succes.

Et nyt kvalitativ studie har kigget på, hvilke motivationsfaktorer der har betydning for at fastholde personer som lider af en spiseforstyrrelse i deres behandlingsforløb. Man ved på nuværende tidspunkt, at lav motivation ofte hænger sammen med et højt frafald i behandlingsforløb. Dog er der endnu ikke meget kvalitativ forskning, der har undersøgt, hvad der har betydning for engagement og motivation i behandlingsforløbene.

Studiet er en kvalitativ undersøgelse fra 2016, som stammer fra Irland. Data er indsamlet ved dybdegående interviews af 14 kvinder i alderen 18-31 år, som på nuværende eller tidligere tidspunkt har været i behandling for deres spiseforstyrrelse.  

Studiet fandt frem til tre overordnede forhold der betød noget for fastholdelsen af personer i et behandlingsforløb. Disse forhold er behandlings omgivelserne, samspillet mellem terapeut og patient samt at personerne med spiseforstyrrelse opnår forståelse for egen situation og sundhedstilstand samt spiseforstyrrelsen negative karakter.

De fysiske omgivelser
Opretholdelse af normalitet i behandlingsomgivelserne og dagligdagen er en vigtig faktor, da det bliver opfattet som mere motiverende at modtage behandling i et miljø, som minder om ens hjemlige omgivelser og ikke skriger på sygdom og hospital. Man vil som patient i mere hjemlige omgivelser være mere afslappet og åbne overfor terapeuter og andre patienter. Samtidig vil de hjemlige omgivelser hjælpe patienterne i overgangen fra behandling til det normale dagligdagsliv, som der ellers kan være svær.

Udvikling i den terapeutiske session
Progression i de terapeutiske sessioner er, ikke så overraskende, en stærk motivation for at deltage og forsætte i behandling. Det vil give en oplevelse af fremskridt og gå på mod. Patienterne er ydermere særligt glade for behandlingen, når den giver dem konkrete redskaber og kompetencer til at ændre adfærd. Dette giver patienterne mulighed for selvrefleksion og personlig udvikling, hvilket er betydningsfulde for bedring.
Desuden vil patienterne få mest muligt ud af behandlingen, hvis deres gruppestørrelse bliver holdt på 3-4 personer.

Samspil mellem terapeut og patient
Én af de faktorer, som er mest betydningsfulde for motivationen og engagementet hos patienterne, er en positiv relation mellem patient og terapeut samt terapeutens evner til forstå patienten og spiseforstyrrelsen. Terapeutens evne til at sætte sig ind i patientens situation og spiseforstyrrelse, samt udtrykke sensitiv opmærksomhed og give følelsesmæssig respons over for patienten, giver patienten lyst og engagement til at forsætte i behandlingen. Der lægges ydermere vægt på, at guidning frem for tvang i terapeutens metoder er med til at fremme engagementet hos patienten.
Det er endvidere vigtigt at patienten har samme terapeut gennem hele behandlingsforløbet, da det skaber tryghed for patienten. Det vil samtidig betyde, at relationen mellem patient og terapeut får lov til at udvikle sig og styrkes. Disse resultater understøttes af et tidligere kvantitativt studie.

 

Original titel: Exploring patients’ experiences of eating disorder treatment services from a motivational perspective

Forfattere: Sheridan & McArdle

Udgivet i: SAGE / Qualitative Health Research (2016)

 

Original titel: Evaluationg the Treatment of Eating Disorders from the Patient’s Perspective

Forfattere: De La Rie et al.

Udgivet i: International Journal of Eating Disorders (2006)

Tilbage