Et relationelt perspektiv på vægt hos mennesker berørt af tvangsoverspisning (BED)

LMS og ViOSS deltog ved ’Nordic Eating Disorder Conference 2018’, som blev afholdt i Reykjavik i september. Under konferencen præsenterede Lene Meyer fra Psykoterapeutisk Center Stolpegård resultaterne af et behandlingsprojekt for mennesker berørt af tvangsoverspisning (BED).

Udfordringer med vægt opstår typisk i relation til andre mennesker. Andre menneskers kommentarer, kritik, bekymringer eller overoptagethed af personens vægt, udseende og spisning kan bidrage til en øget utilfredshed med egen krop og vægt hos personen selv. Mange mennesker berørte af BED oplever en følelse af at være forkerte og skammer sig over deres vægt og udseende. Ofte anses vægttab som løsningen på disse menneskers problemer.

At skelne mellem person og vægt

Resultaterne af behandlingsprojektet på Psykoterapeutisk Center Stolpegård viser imidlertid, at mennesker berørt af BED først rigtig opnår bedring, når vægt ikke anskues som målet for behandlingen, og når person og vægt adskilles. Når den berørte med BED mødes af andre med accept og omsorg, og samtidig selv bevæger sig mod større selvaccept og selvomsorg, opstår der mulighed for forandring. Accept og omsorg gør det muligt for mennesker berørt af BED at skabe forbindelse til egen krop og andre mennesker samt bevæge sig frit og være tilstede som menneske. Accept og selvomsorg bør derfor være formålet med behandlingen – ikke vægttab.

Behandlingen på Psykoterapeutisk Center Stolpegård var gruppebaseret og der blev anvendt en metode, som kombinerer interview, refleksioner og observationer. Formålet var at give deltagerne bedre indsigt i hinandens og egne oplevelser og udfordringer relateret til vægt og krop.

Et relationelt perspektiv

Lene Meyer argumenterer for, at vi i behandlingen af mennesker med BED bør ændre fokus fra en individualisering af spiseforstyrrelser og vægt til i stedet at forstå dette i et mere kontekstuelt og relationelt perspektiv. Undersøgelsen fra Stolpegård bidrager til en voksende mængde litteratur, som argumenterer for, at selvaccept, selvomsorg samt adskillelse af person og vægt er en forudsætning for at opnå øget sundhed for mennesker med BED.

Behandlingsprojektet på Psykoterapeutisk Stolpegård blev afsluttet tilbage i 2015, og det er derfor ikke længere muligt at få behandling for BED på Psykoterapeutisk Stolpegård. 

Læs mere om BED her

Artikel om forskningsprojektet:
Meyer L.B., Waaddegaard M., Lau M. E. & Tjørnhøj-Thomsen T. (2018): (Dis-)solving the Weight Problem in Binge-Eating Disorder: Systemic Insights From Three Treatment Contexts With Weight Stability, Weight Loss, and Weight Acceptance. Qualitative Health Research 1-12. Doi: 10.1177/1049732318764874


Udgivet: 05.10.2018

Tilbage