Flere og flere børn og unge diagnosticeres med en spiseforstyrrelse

En opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at prævalensen af spiseforstyrrelser blandt børn og unge er stigende.

I 2016 blev 2.551 børn og unge i alderen 0-18 år diagnosticeret med en spiseforstyrrelse. Det er en fordobling siden år 2006, hvor det tilsvarende tal var 1.118. Ser man nærmere på disse tal fremgår det, at antallet af børn og unge med spiseforstyrrelser har været støt stigende hvert eneste år siden 2006.

Denne opgørelse dækker kun de børn og unge, som har fået en diagnose i psykiatrisk regi, mens de, der eksempelvis behandles hos egen læge eller en psykolog ikke er talt med. Det skyldes, at Sundhedsdatastyrelsen ikke har adgang til de diagnoser, der stilles i praksissektoren. Endvidere viser undersøgelser, at en del mennesker med spiseforstyrrelser aldrig kommer i kontakt med sundhedssystemet og derfor ikke diagnosticeres.  Den reelle forekomst af spiseforstyrrelser blandt børn og unge er derfor formentlig en del højere.

I 2016 var 97 % af de børn, der blev diagnosticeret med en spiseforstyrrelse mellem 12 og 18 år, mens de resterende 3 % var under 12 år. Af opgørelsen fremgår det, at der i 2016 var 12 børn mellem 0 og 5 år, som blev diagnosticeret med en spiseforstyrrelse. Derudover viser opgørelsen, at blandt de diagnosticerede børn og unge er 9 ud af 10 piger.

Ovenstående tal er et udtryk for, at flere og flere børn og unge bliver diagnosticeret med en spiseforstyrrelse. Det behøver dog ikke nødvendigvis at betyde, at der er flere børn og unge, der udvikler en spiseforstyrrelse i dag sammenlignet med i år 2006. En anden forklaring kan være, at flere børn bliver udredt og dermed får stillet en diagnose, hvilket kan skyldes en stigende opmærksomhed på spiseforstyrrelser i befolkningen og i sundhedssystemet.

Kilde: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2018/psykiske-lidelser-boern_unge_06012018


Udgivet: 22.11.2018

Tilbage