Et godt forhold til behandleren giver gode resultater

En ny undersøgelse fra ViOSS viser, at relationen mellem patient og behandler har stor betydning for udbyttet af behandlingen af en spiseforstyrrelse. Især er det vigtigt, at patienten føler sig forstået og oplever behandlingen som et samarbejde.

Personer, der lider af en spiseforstyrrelse, afslutter ofte behandlingen før tid, og behandlingsresultaterne er ofte ikke optimale [1;2;3;4]. Udenlandske studier peger på, at en god relation mellem patient og behandler giver bedre fastholdelse og engagement hos patienter med spiseforstyrrelser. Med det som udgangspunkt har ViOSS undersøgt, hvilken betydning personer med spiseforstyrrelser og deres forældre tillægger relationen til behandleren i en dansk kontekst, samt hvad der skal karakterisere relationen, for at behandlingsudbyttet kan blive bedre.

Det vigtigste i behandlingsforløbet

Ud af syv forskellige parametre er det vigtigste i behandlingsforløbet for deltagerne at have en god relation til behandleren. Det kan ses i figur 1. Derudover opleves behandlerens faglighed, brug af samme behandler samt den anvendte behandlingsform som særligt vigtige elementer i behandlingsforløbet.

Behandlingen som et samarbejde

Deltagerne i undersøgelsen beskriver også, at det har en betydning for udbyttet af behandlingen, om de føler, at de samarbejder med behandleren. Jo mere behandlingen opleves som et samarbejde, desto større er det selvvurderede udbytte af behandlingen. Flere af deltagerne føler, at det at blive hørt, og at være med til at tage nogle af beslutningerne, giver dem en større følelse af ejerskab i forhold til behandlingsforløbet. For mange forældre er det desuden vigtigt, at deres erfaringer og forslag også bliver hørt, og at deres indsats bliver anerkendt.

At føle sig forstået

Jo bedre patienterne føler, at behandleren forstår dem, desto større udbytte vurderer de selv, at de har af behandlingen. Blandt deltagerne bliver der lagt vægt på, at behandleren giver sig tid til at lytte og prøver at forstå patienten og dennes tankemønstre, for bedre at kunne hjælpe vedkommende. Nogle deltagere føler, at deres behandler virkelig forstår dem. Det har hjulpet dem til bedre selv at kunne håndtere deres følelser og at modtage hjælp:

”Min behandler har altid kunne forklare mig ting på den helt rigtig måde, og har forstået mig helt derude, hvor min egen logiske tankegang ikke rækker, og herefter rådgivet mig og hjulpet mig til at navigere rundt i mine følelser. ” (Kvinde i behandling for anoreksi)

Muligheden for at skifte behandler

For en stor del af deltagerne er det vigtig, at de har den samme behandler over en længere periode, fordi en sådan stabilitet giver dem ro og tryghed. Samtidig har størstedelen af deltagerne – såvel personer med en spiseforstyrrelse som forældre – været tilfredse med relationen til behandleren. Men når det går galt, og relationen til behandleren ikke er god, er det problematisk, at der nogle behandlingssteder ikke er mulighed for at skifte behandler. Flere deltagere har undervejs i behandlingsforløbet ønsket at skifte behandler, men for langt størstedelen har det ikke været muligt. Samtidig har halvdelen af forældrene ønsket at skifte deres barns behandler, men det var kun muligt for 5 %.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen bygger på 172 besvarelser af et spørgeskema fra personer, der er eller har været i psykiatrisk behandling for en spiseforstyrrelse, samt 46 besvarelser fra forældre til børn, der er eller har været i psykiatrisk behandling for en spiseforstyrrelse. Spørgeskemaerne består af en række spørgsmål, som afdækker deltagernes oplevelser og erfaringer om behandlingsforløbet og relationen til behandleren. De indeholder primært lukkede svarkategorier, men der er også flere åbne spørgsmål, som giver mulighed for, at deltagerne kan afgive længere og mere uddybende, kvalitative svar. Spørgeskemaerne er udsendt via LMS og ViOSS, og undersøgelsen er dermed ikke repræsentativ, men giver et indblik i denne specifikke populations oplevelser.

Læs rapporten her:
Hvis du vil vide mere om, hvilken betydning relationen mellem henholdsvis patient og behandler og forældre og behandler spiller i behandlingen af personer med spiseforstyrrelser, kan du læse rapporten her:

Relationens betydning i behandlingen af spiseforstyrrelser

Referencer

[1] DeJong, H., Broadbent H., Schmidt U. A systematic review of dropout from treatment in outpatients with anorexia nervosa. International Journal of Eating Disorders. 2012; 45(5): 635–647

[2] Schnicker K., Hiller W., Legenbauer T.Drop-out and treatment outcome of outpatient cognitive–behavioral therapy for anorexia nervosa and bulimia nervosa. Comprehensive Psychiatry. 2013; 54(7): 812–82

[3] Sundhedsstyrelsen. Spiseforstyrrelser – Anbefalinger for organisation og behandling. København: Sundhedsstyrelsen; 2005

[4] Watson H.J., Fursland A., Byrne S. Treatment Engagement in Eating Disorders: Who Exits Before Treatment? International Journal of Eating Disorders. 2013; 46(6): 553–559

Tilbage