Hvad er effekten af BED-behandling?

I perioden 2019-2021 har Sundheds- og Ældreministeriet afsat midler til behandling af tvangsoverspisning (BED). Men midlerne rækker kun til at behandle cirka 700 ud af de 40.000-50.000 mennesker i Danmark, der lider af BED. For at dokumentere effekten undersøger ViOSS, hvad det betyder for de berørte at få behandling sammenlignet med at stå på venteliste.

BED er den mest udbredte spiseforstyrrelse i Danmark og er karakteriseret ved tilbagevendende episoder med overspisninger uden kompenserende adfærd. Overspisningerne opleves som et tab af kontrol, og er ofte efterfulgt af en stor skam- og skyldfølelse (Læs mere om BED). Til trods for at BED er den mest udbredte spiseforstyrrelse, har det indtil nu stort set ikke være muligt at få behandling i det offentlige sundhedssystem. Med støtte fra Sundheds- og Ældreministeriet, kan Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) og en række andre behandlingssteder nu tilbyde behandling til et begrænset antal mennesker med BED i perioden 2019-2021 (Læs mere om behandlingstilbud her). Men grundet en enorm efterspørgsel, har LMS været nødt til at lukke for ventelisterne, som allerede er lange.

Hvordan gør vi?

De lange ventelister understreger tydeligt, at der er behov for flere behandlingstilbud målrettet mennesker med BED. I ViOSS ønsker vi derfor at undersøge, hvilken effekt BED-behandling har. Vi sammenligner data fra de personer, der får behandling i LMS med dem, der står på ventelisten. Deltagerne der står på ventelisten er tilfældigt rekrutteret til undersøgelsen, og udgør en kontrolgruppe. Data er baseret på to spørgeskemaer, som deltagerne henholdsvis får før og efter de har gennemført behandling. Kontrolgruppen modtager spørgeskemaerne med ni måneders mellemrum. Spørgeskemaerne omhandler deltagernes på spiseforstyrrelsessymptomer, deres forhold til krop, vægt og spisning samt deres generelle trivsel.

Hvad undersøger vi?

Vi har en hypotese om, at behandlingen reducerer spiseforstyrrelsens symptomer væsentligt, hvorimod dem på ventelisten fortsat lider af BED. Vi er nysgerrige på at finde ud af om deres symptomer forbedres eller forværres i løbet af de 9 måneder. Vi forventer, at der vil være en forskel i deltagernes trivsel og livskvalitet.

Målet med undersøgelsen

Vi ønsker at få viden om, hvilken effekt behandling har for mennesker med BED, samt at skabe opmærksomhed på mennesker med BED blandt politikere såvel som i medierne. Opmærksomheden vil vi i LMS bruge på at stille krav om flere behandlingstilbud målrettet mennesker med BED. Vi håber, at der fremadrettet afsættes flere midler til området, og at LMS og andre behandlingssteder dermed får mulighed for at tilbyde behandling til mange flere.


Udgivet: 25.09.2019 

Tilbage