Inddragelse af partnere i behandlingen af spiseforstyrrelser

UCAN er et behandlingsprogram til par, hvor den ene partner er berørt af anoreksi. Behandlingsmetoden er udviklet på baggrund af viden om, at en støttende partner og et godt parforhold kan være afgørende for en vellykket behandling af en spiseforstyrrelse.

UCAN – Uniting Couples in the treatment of Anorexia nervosa – er en behandlingsmetode udviklet på baggrund af viden om, at parforholdet kan være under et stor pres, når en i forholdet er berørt af en spiseforstyrrelse. Samtidig ved man også, at en støttende partner og et godt parforhold kan være afgørende for en vellykket behandling. En vigtig del af behandlingsmetoden UCAN har derfor fokus på at styrke parrets relation og kommunikation.

UCAN er et behandlingsprogram i 20 sessioner opdelt i tre faser:

  • Første del af behandlingen har fokus på at skabe et godt fundament for behandlingsarbejdet ved at styrke parrets forhold og udforske deres nuværende situation. Her arbejdes blandt andet med psykoedukation samt parrets kommunikation.
  • Anden del af behandlingen centrerer sig om behandling af spiseforstyrrelsen og spiseforstyrrelsesrelaterede udfordringer som kropsbillede og intimitet.
  • Sidste del af behandlingen omhandler forebyggelse af tilbagefald og afslutning af forløbet.

Partnere kan motivere til behandling

Erfaringer med behandlingsmetoden UCAN er positive. Studier, som har undersøgt effekten af UCAN, viser, at en partner kan motivere den berørte partner til at indgå i behandling, samt at kun få par falder fra undervejs i behandlingsforløbet. Typisk er frafaldet ved behandling af en spiseforstyrrelse helt oppe på 50 %, men studier af UCAN finder et frafald på blot 10 %.

Forskningsresultaterne viser desuden, at deltagerne i UCAN opnåede en markant vægtøgning, en reduktion i spiseforstyrrelsessymptomerne samt et bedre og styrket parforhold. Disse resultater giver anledning til, at man i højere grad medtænker inddragelse af partnere i behandlingen af voksne med spiseforstyrrelser.

Tilsvarende behandlingsmetode med inddragelse af partnere er udviklet til mennesker berørt af bulimi og tvangsoverspisning. Dette behandlingsprogram kaldes UNITE.

Cynthia Bulik, grundlægger af University of North Carolina Center of Excellence for Eating Disorders, introducerede til NEDS konferencen behandlingsmetoden UCAN – Uniting Couples in the treatment of Anorexia nervosa.

Artikler om forskningsprojektet:

  • Kirkb, J. S. et al. (2015): Couple-Based Interventions for Adults with Eating Disorder. Department of Psychiatry, University of North Carolina at Chapel Hill, USA. Doi: 1080/10640266.2015.1044349
  • Bulik, C. M., Baucom, D. H. & Kirkby, J. S. (2012): Treating Anorexia Nervosa in the Couple Context. University of North Carolina at Chapel Hill. Doi: 1891/0889-8391.26.1.19

Udgivet: 05.10.2018

Tilbage