Kan en spiseforstyrrelse behandles med fysisk træning?

Traditionelt anses fysisk træning ikke som et led i behandlingen af en spiseforstyrrelse. Nu afprøver et norsk projekt brugen af fysisk træning og diætistvejledning til behandling af patienter med bulimi og BED.

Kognitiv adfærdsterapi (CBT) er i dag den mest brugte behandlingsform til mennesker med spiseforstyrrelser. CBT anbefales af National Institute for Health and Care Excellence (NICE), som har udgivet de senest opdaterede guidelines for behandling af spiseforstyrrelser. Studier viser dog, at en væsentlig andel af de personer, der modtager CBT, ikke gennemfører behandlingen, samt at blot omtrent halvdelen opnår bedring. Der er derfor i høj grad brug for alternative behandlingsmetoder.

En ny behandlingsmetode

Et norsk projekt undersøger nu effekten af en ny behandlingsmetode til voksne kvinder med bulimi og BED. Behandlingsmetoden kaldes PED-t og består af guidet fysisk træning kombineret med diætistvejledning. 149 kvinder med bulimi og BED har deltaget i projektet, hvoraf halvdelen har modtaget den nye behandlingsform PED-t. Den anden halvdel af kvinderne har fået kognitiv adfærdsterapi. De to grupper blev sammenlignet før behandling, efter behandling, ved opfølgning et halvt år efter samt et år efter. De sidste opfølgninger af deltagerne forventes at blive gennemført i december 2018.

De foreløbige resultater

Selvom projektet endnu ikke er afsluttet, tyder de foreløbige resultater på, at PED-t er et godt alternativ til den traditionelle behandlingsmetode CBT.

For det første har en højere andel af de kvinder, som modtog PED-t behandlingen, opnået bedring fra spiseforstyrrelsen sammenlignet med de kvinder, der fik behandling med CBT. I PED-t gruppen opnåede 50 % i bedring overfor kun 30 % i CBT gruppen. For det andet var der et signifikant større frafald (drop-out) blandt kvinderne i CBT-gruppen sammenlignet med PED-t gruppen. Begge behandlinger resulterede i en øget livskvalitet, men kun PED-t-behandlingen reducerede også kvindernes depressive symptomer.

Andre fordele

Mange mennesker med spiseforstyrrelser søger ikke behandling for deres lidelse. Ifølge Therese Mathisen, som er ph.d. stipendiat på projektet, kan behandlingsformen PED-t reducere barriererne for at søge hjælp. De berørte har ofte angst for at snakke om tanker og følelser med en terapeut, hvilket afholder en del fra at søge behandling. En behandlingsform, der fokuserer på træning og kost, kan virke mindre skræmmende, idet de berørte ofte har stor interesse for netop disse emner.  

Projektet er et samarbejde mellem Norges Idrætshøjskole og Norges Arktiske Universitet.

Du kan læse mere om projektet her

Læs den videnskabelige protokol for studiet her


Udgivet: 05.10.2018

Tilbage