Kan tro og religion forebygge selvskade blandt unge?

Center for Selvmordsforskning har undersøgt sammenhængen mellem selvskade og unge menneskers religiøse overbevisning. Resultaterne viser, at unge der er kristne, har mindre risiko for selvskade sammenlignet med unge, der er ateister.

Center for Selvmordsforskning indsamler årligt data om unges selvskadende adfærd. På baggrund af spørgeskemabesvarelser fra i alt 3824 unge i alderen 13-19 år har centeret undersøgt, om der er en sammenhæng mellem selvskade og unge menneskers religiøse overbevisning.

De unge menneskers tro fordeler sig således: 44 % kristne, 24 % ateister, 4 % muslimer, ca. 1 % buddhister/hinduister, og 21 % tror på, at der er mere mellem himmel og jord.

Tro og selvskade

Hvis man sammenligner de forskellige grupper af unge, ser man, at blandt unge, som er muslimer eller kristne, er der færrest med selvskade.

For at undersøge, hvorfor unge kristne og muslimer i mindre grad skader sig selv, har Center for Selvmordsforskning gennemført en statistisk analyse af datamaterialet. De har beregnet risikoen for selvskade blandt unge som er ateister sammenlignet med unge, men en religiøs overbevisning. Resultaterne viser, at unge der er kristne, har 38 % mindre risiko for at skade sig selv sammenlignet med unge, der er ateister. Unge, der er muslimer, har 31 % mindre risiko for at skade sig selv, men dette resultat er ikke statistisk signifikant. Resultaterne er justeret for køn, alder, uddannelsessted, region, husstandssammensætning, sårbarhed samt alvorlige tanker om selvskade.

Kan troen virke beskyttende?

Undersøgelsen har ikke noget entydigt svar på, hvorfor unge kristne og muslimer i mindre grad skader sig selv end unge, der er ateister. Dog tyder resultaterne på, at nogle af de unge bruger deres tro til at tackle livets udfordringer. Ca. hver tredje muslim og hver femte kristne fortæller, at de bruger deres tro, når de har det svært. Heraf mener nogen, at troen hjælper dem, mens andre mener, at troen ikke hjælper på det, der føles svært.

Læs hele undersøgelsen her


Udgivet: 30.11.2018

Tilbage