Mange unge har en negativ kropsopfattelse

Størstedelen af danske unge er utilfredse med deres krop og vægt. De ønsker enten at tabe sig eller at tage på i vægt. Dette er resultatet af en ny undersøgelse, som sætter fokus på unges opfattelser af køn, krop og seksualitet.

Mange unge vurderer deres udseende, vægt og fysiske form negativt. En ny undersøgelse gennemført af VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) svarer 62 % af unge mellem 16 og 20 år, at de ønsker at tabe sig eller tage på i vægt. Denne negative opfattelse af egen krop gælder både blandt de unge, som er normalvægtige samt blandt dem, som er under- eller overvægtige. Blandt piger, som har et normalt BMI, har 61 % angivet, at de gerne vil tabe sig. Blandt de undervægtige piger ønsker 13 % at tabe sig.

Piger og drenges forskellige kropsidealer

Undersøgelsen viser, at drenge og piger vurderer deres krop forskelligt. Både i forhold til udseende, vægt og fysisk form er drengene i højere grad tilfredse med deres kroppe sammenlignet med pigerne.  En anden forskel mellem de to køn er, at mens en stor del af pigerne gerne vil tabe sig, ønsker mange drenge at tage på i vægt.

Når de to køn vurderer deres egen krop forskelligt, skyldes det blandt andet samfundets kropsidealer. I undersøgelsen fortæller de unge, at idealet for piger er at være tynde, mens drenge skal være muskuløse. Disse idealer for, hvordan kroppen bør se ud, er noget, de unge præsenteres for og påvirkes af via digitale medier. De unge sammenligner deres egen krop med billeder af kammerater og med kendtes kroppe. Disse sammenligninger er med til at skabe de unges forestillinger om, hvordan en pigekrop og en drengekrop bør se ud. Undersøgelsen trækker på øvrig forskning, som viser, at sammenligninger kan føre til en mere negativ kropsopfattelse.

Kropsopfattelse hænger sammen med trivsel

Undersøgelsen viser også, at der er sammenhæng mellem de unges kropsopfattelse og deres psykiske trivsel og uddannelse. De unge, der i mindre grad er tilfredse med deres kroppe, oplever en lavere livstilfredshed og flere udvikler psykiske lidelser sammenlignet med dem, der vurderer deres krop positivt. Derudover er de unge, der i mindre grad er tilfredse med deres kroppe, oftere droppet ud af en uddannelse. Denne sammenhæng gælder også, hvis man ser på unge med et normalt BMI og sammenligner dem, der er utilfredse med deres krop med dem, der er tilfredse. 

Undersøgelsen viser dermed, at en negativ kropsopfattelse kan relateres til mistrivsel, psykiske lidelser samt uddannelse.

Om undersøgelsen:

Undersøgelsen er gennemført at VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd). Den bygger på tre spørgeskemaundersøgelser samt kvalitative fokusgruppeinterviews med i alt 67 unge mennesker. I alt har 1.700 unge i alderen 16-20 år besvaret spørgeskemaet om kropsopfattelse.

Du kan læse hele undersøgelsen her.

Udgivet: 05.09.2018

Tilbage