National konference om spiseforstyrrelser: Den kommunale indsats

Den 3. maj 2018 inviterer COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling) og LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade til en national konference om spiseforstyrrelser med fokus på den kommunale indsats.

Spiseforstyrrelser er komplekse lidelser, som kræver en specialiseret indsats. Dette gælder både i forbindelse med indlæggelse i den regionale psykiatri samt i den kommunale opsporing og rehabilitering. Derfor er det vigtigt, at der er en høj grad af koordinering og tværgående samarbejde mellem regioner og kommuner.

Formålet med denne konference er at give deltagerne indsigt i konkret praksis og politiske rammer, som understøtter arbejdet med borgere, der er ramt af spiseforstyrrelser.  Som deltager vil du blandt andet få viden om, hvordan kommunerne bedst støtter op om en borger både før, under og efter et behandlingsforløb i psykiatrien. Derudover vil Sundhedsstyrelsen præsentere forløbsprogrammet for børn og unge med spiseforstyrrelser, som beskriver, hvordan indsatsen for målgruppen skal varetages og koordineres mellem de forskellige sektorer.

Dagen afsluttes med en paneldebat om, hvordan vi bedst kan skabe et godt samarbejde omkring borgere med spiseforstyrrelser. Her vil repræsentanter fra Socialstyrelsen, psykiatrien samt LMS deltage.

Konferencen retter sig mod ledere og medarbejdere i kommunerne, der er i berøring med spiseforstyrrelsesområdet.

Konferencen finder sted i Odense, torsdag d. 3. maj 2018 kl 9-16

Læs mere om programmet for dagen, samt hvordan du tilmelder dig ved at klikke her

COK er en forening, som er stiftet af KL og ejet af de danske kommuner. COK tilbyder praksisnær kompetenceudvikling for personalegrupper i den offentlige sektor.

Tilbage