Nu bliver det muligt at få behandling for BED

Spiseforstyrrelsen tvangsoverspisning (BED) blev første gang omtalt i diagnosemanualen DSM-4, som udkom tilbage i 1994. Nu – 25 år senere – bliver det endelig muligt for de mange danskere, som lider af BED, at få behandling.

Mere end 40.000 danskere lider af spiseforstyrrelsen Binge Eating Disorder eller tvangsoverspisning. Det betyder, at BED er hyppigere forekommende end anoreksi og bulimi tilsammen. Selvom BED har været kendt i 25 år, har det kun i begrænset omfang været muligt at få behandling for spiseforstyrrelsen i offentligt regi. Dette har skabt stor frustration hos de berørte samt blandt sundhedsprofessionelle og fagpersoner i kommuner, som ikke har haft mulighed for at hjælpe de ramte.

Nu kommer der behandling

Før jul afsatte Sundheds- og Ældreministeriet 61,7 millioner til at udvide behandlingskapaciteten af spiseforstyrrelser i perioden 2018-2021. Både private og offentlige behandlingssteder har fået del i puljen og modtager dermed støtte til deres projekter. 7 ud af 9 projekter vil oprette behandlingstilbud til patienter med BED. Dermed bliver det i løbet af foråret 2019 muligt at få gratis behandling ved både offentlige og private behandlingssteder flere forskellige steder i landet.

Her kan du finde samlede liste over hvilke behandlingssteder, som har modtaget støtte fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Behandling i LMS

LMS har modtaget støtte til projektet ’Landsdækkende behandling af patienter med mild til moderat BED’. Behandlingen kommer til at foregå 5 steder i landet og vil bestå af gruppebaseret behandling, der suppleres med individuelle samtaler. Målsætningen er at hjælpe patienterne ud af en hverdag styret af overspisninger og negative tanker, der konstant cirkulerer omkring mad og vægt. Der ligger et stort potentiale i at behandle patienter med mild til moderat BED, idet en tidlig indsats kan behandle spiseforstyrrelsen, før den udvikler sig til en alvorlig psykisk lidelse, som kræver en omfattende indsats i psykiatrien.

LMS har erfaring med denne behandlingsform fra et tidligere gennemført satspuljeprojekt, og kan derfor, med enkelte tilrettelser, starte behandlingen op med det samme. De første behandlingsforløb forventes påbegyndt i april.

På LMS’ hjemmeside lmsos . dk kan du løbende læse mere om projektet og muligheden for at få behandling i LMS.


Udgivet: 02.01.2019

Tilbage