Ny banebrydende behandlingsindsats i LMS

Alment praktiserende læger og kommuner får nu en ny mulighed i kampen mod spiseforstyrrelser og selvskade. De får fremover mulighed for, at henvise mennesker med milde og moderate tilfælde af spiseforstyrrelser eller selvskade til behandling hos LMS. Det er gennem satspuljen ”Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade – delpulje om kapacitetsudvikling” at LMS har modtaget 2,8 millioner til denne nye indsats.

 

På satspuljeaftalen for 2018-2021 er der blevet afsat midler til at styrke indsatsen for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade. Formålet med delpuljen om kapacitetsudvidelse er, at udvide kapaciteten af behandlingstilbud til mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade i den regionale psykiatri og i private behandlingstilbud. I alt er der blevet afsat 40 mio. kr. til dette formål.

”En del af vores brugere fortæller, hvordan de ved det første møde med det etablerede behandlingssystem har mødt frustrerede behandlere, som ikke har kunnet tilbyde behandling, da patienterne ikke er syge nok. Derfor er vi yderst glade for, at vi med dette tilbud vil kunne hjælpe mere end 100 mennesker, som ellers ikke ville få hjælp. Det er vores forhåbning, at en stor del af de personer, som modtager behandlingsindsatsen i LMS, undgår at blive indlagt i psykiatrien med en alvorlig spiseforstyrrelse. Således kan vi afværge en situation, som er langt mere indgribende for den enkelte og dennes familie”, udtaler konstitueret generalsekretær Sabine Elm Klinker.

LMS har fået støtte til projektet Rettidig indsats til mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade. Vi vil gennemføre en tidlig evidensbaseret behandling til personer (både unge og voksne) med milde og moderate grader af spiseforstyrrelser og selvskade. Behandlingen er banebrydende, da den er placeret uden for den regionale psykiatri, og da behandlingen igangsættes før lidelsen er så alvorlig, at behandling i psykiatrisk regi bliver nødvendig. 

Formålet med LMS’ projekt er bla. at:

  • Behandle spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd i den tidlige fase og dermed sikre, at lidelserne ikke udvikler sig.
  • Tilbyde en behandling, der er mindre indgribende for den enkelte person, idet den ligger uden for den regionale psykiatri.
  • Aktivt involvere pårørende, så de rustes til at støtte den berørte.
  • Understøtte et godt tværsektorielt samarbejde mellem kommuner, regioner og alment praktiserende læger.

Vi vil tilbyde børn/unge og voksne et gruppebaseret behandlingsforløb over 16 uger i LMS’ lokaler. Gruppebehandlingen suppleres med individuelle terapisamtaler og tilrettelægges så vidt muligt efter den enkeltes behov. Tilbuddet henvender sig til personer med en mild grad af anoreksi, bulimi og/eller selvskade.

Yderligere information om behandlingstilbuddet vil kunne læses på vioss.dk og vioss.dk i løbet af efteråret 2018.

I LMS og ViOSS glæder vi os meget til at begynde på projektet.

Ud over LMS har blandt andet Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden fået midler fra delpuljen om kapacitetsudvidelse. Inspireret af Sverige, vil ungdomspsykiatrien udvikle en opkvalificerende indsats til børn og unge med spiseforstyrrelser eller selvskadende adfærd. 

Læs hele pressemeddelelsen fra Sundheds- og Ældreministeriet her.

Tilbage