Nyt projekt: Tidlig opsporing af spiseforstyrrelser og selvskade

Fagpersonalet i kommuner og læger i almen praksis skal være endnu bedre til opspore børn, unge og voksne med risikoadfærd og symptomer på spiseforstyrrelser og selvskade. Med midler fra satspuljen vil LMS og ViOSS derfor udvikle to vurderingsredskaber, en vidensportal og en undervisningsindsats med fokus på tidlig opsporing.

Forskning viser, at jo tidligere, der tages hånd om selvskade eller en spiseforstyrrelse, jo større er sandsynligheden for et positivt behandlingsresultat. Derfor er det vigtigt, at fagpersonalet i landets kommuner og de alment praktiserende læger har kompetencer til at genkende risikoadfærd og symptomer på selvskade eller en spiseforstyrrelse.

I LMS er det imidlertid erfaringen, at netop viden om risikoadfærd og redskaber til tidlig opsporing er noget, der i høj grad efterspørges i både kommuner og almen praksis.  

Derfor er det en rigtig god nyhed, at Sundhedsstyrelsen har givet LMS og ViOSS tilsagn om støtte til et helt nyt projekt, der skal opkvalificere fagpersonalet i landets kommuner i den tidlige opsporing af spiseforstyrrelser og selvskade. Som en del af projektet skal vi også udvikle en vidensportal målrettet læger i almen praksis.

Om projektet

Projektet tager udgangspunkt i den eksisterende forskning og internationale erfaringer på området. På den baggrund skal vi udvikle to vurderingsredskaber til opsporing, en vidensportal målrettet praktiserende læger og en opkvalificerende undervisningsindsats til kommunerne.

Undervisningsindsatsen bliver designet som et heldagskursus, der udbredes i 50 af landets kommuner. Formålet er at gøre deltagerne i stand til at bruge de to vurderingsredskaber og at ruste dem til at vurdere risikoadfærd, genkende og forstå symptomer og henvise borgeren til det rette tilbud.

Projektet begynder i september 2018 og løber indtil slutningen af 2021.

Med projektet ønsker vi at:

  • Fremme, at mennesker med risikoadfærd eller tidlige tegn på en spiseforstyrrelse eller selvskade bliver identificeret og tilbudt den rette hjælp i tide
  • Mindske antallet af personer, der udvikler selvskade eller en alvorlig spiseforstyrrelse, som kræver behandling i psykiatrien

Skal din kommune have et gratis, opkvalificerende kursus?

Allerede nu kan du tilmelde din kommune et gratis heldagskursus i tidlig opsporing af spiseforstyrrelser og selvskade. Tilmeldingen er ikke bindende, men betyder, at vi sender information om kurset direkte til din mailadresse, så snart vi er klar til at udbyde kurserne. Du kan tilmelde din kommune ved at sende en e-mail til info@vioss.dk. 

Udgivet: 05.09.2018

Tilbage