Patienter med spiseforstyrrelser er mindre tilfredse med psykiatriens indsats sammenlignet med de øvrige patienter

I rapporten ”National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2017” kan man læse, at langt de fleste psykiatriske patienter er tilfredse med deres forløb i psykiatrien. Desværre gælder dette ikke for patienter med spiseforstyrrelser.

Hvert år afdækkes patienter og pårørendes tilfredshed med deres forløb i psykiatrien. Formålet er at benytte brugernes erfaringer til at arbejde med kvalitet og udvikling af psykiatrien.

Patienter med spiseforstyrrelser er blandt dem med den laveste tilfredshed

Undersøgelsen viser, at 83 % af voksne, ambulante patienter og 71 % af voksne, indlagte patienter i høj grad eller meget høj grad er tilfredse med deres forløb i psykiatrien. Resultaterne viser dog også, at patienternes diagnose har betydning for graden af tilfredshed.

I rapporten fremgår det, at blandt voksne, indlagte patienter, har dem med diagnosen ’andet’ en signifikant lavere tilfredshed sammenlignet med de øvrige patienter. Diagnosekategorien ’andet’ er en fælles kategori for voksne patienter med spiseforstyrrelser (F50-59), demens mm. (F0-09), angst/OCD/mm. (F40-49), personlighedsforstyrrelse (F60-69) samt en restgruppe.

Det betyder, at indlagte patienter med spiseforstyrrelser er blandt de patienter, som har den laveste tilfredshed med deres forløb i psykiatrien. Dette gælder både, når man måler på patienternes samlede tilfredshed, deres tilfredshed med selve behandlingen samt tilfredshed med behandlingsudbyttet.

Især børn og unge er mindre tilfredse

Undersøgelsen viser, at børn og unge generelt har en lavere tilfredshed med deres forløb i psykiatrien sammenlignet med de voksne patienter. 75 % af børn og unge i ambulant behandling er i høj grad eller meget høj grad tilfredse med deres forløb i psykiatrien, mens blot 43 % af de indlagte børn og unge har angivet, at de i høj grad eller meget høj grad er tilfredse. 

Børn og unge med spiseforstyrrelser i ambulant behandling har signifikant lavere tilfredshed sammenlignet med børn og unge med de øvrige diagnoser. Dette resultat gælder både børn og unges samlede tilfredshed, tilfredshed med behandling samt tilfredshed med personalets opfølgning på deres ønsker og behov i behandlingsforløbet.
Samlet set peger resultaterne på, at både voksne, børn og unge patienter med spiseforstyrrelser er blandt de patienter, som har den laveste tilfredshed med deres behandlingsforløb i psykiatrien.

De eksakte forskelle mellem de forskellige diagnosegruppers tilfredshed fremgår ikke af rapporten.

LUP Psykiatri er er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienter og pårørendes oplevelser i psykiatrien.

Læs hele rapporten her

 

Tilbage