Resultatet af den centrale udmelding

I november 2015 udsendte Socialstyrelsen en landsdækkende central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser til kommunerne. Nu har Socialstyrelsen bearbejdet kommunernes afrapporteringer, og vurderet, om der findes de nødvendige indsatser til borgere med svære spiseforstyrrelser.

Den centrale udmelding har til formål at sikre, at denne gruppe borgeres behov for højt specialiserede rehabiliteringsindsatser er tilgodeset i hele landet. Socialstyrelsen bad kommunerne afrapportere, hvilke tilbud og indsatser de har anvendt til borgere med svære spiseforstyrrelser i løbet af 2014 og 2015.

Socialstyrelsens vurdering

I marts 2018 udgav Socialstyrelsen rapporten ”Central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser”, som præsenterer Socialstyrelsens vurdering af kommunernes afrapporteringer. Af rapporten fremgår det, at der på landsplan i 2014 og 2015 har været 576 og 663 borgere med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede rehabiliteringsindsatser. Derudover fremgår det, at kommunerne tilsammen har benyttet 19 højt specialiserede tilbud fordelt i hele landet. 3 af disse 19 tilbud er siden lukket. De 3 tilbud, som er lukket, havde alle beliggenhed i Syddanmark.  

På baggrund af kommunernes afrapportering konkluderer Socialstyrelsen, at der samlet set er de nødvendige specialiserede tilbud til borgere med svære spiseforstyrrelser. Samtidig konkluderes det, at der foregår den nødvendige planlægning og koordination på tværs af kommunerne, idet kommunerne anvender tilbud på tværs af kommuner og regioner.

Intet fokus på kvalitet og indhold

Det Faglige Råd for National Koordination har rådgivet Socialstyrelsen om behandling af kommunernes afrapporteringer. Selvom det Faglige Råd er enige i Socialstyrelsen konklusion, har Rådet en række bemærkninger til konklusionerne, som er værd at bemærke.

For det første har Socialstyrelsen ikke vurderet kommunernes omfang af visitation, da det er op kommunerne selv at beslutte, hvordan en indsats over for den enkelte borger skal tilrettelægges.

Desuden har hverken Socialstyrelsen eller kommunerne vurderet kvaliteten af de højt specialiserede tilbud.  Denne rapport siger derfor intet om, kvaliteten af de tilbud og indsatser, som udbydes, eller hvorvidt borgerne i tilstrækkelig grad visiteres til de tilgængelige tilbud.

For det andet fremgår det af rapporten, at antallet af borgere med svære spiseforstyrrelser er steget i perioden 2014-2015. Det peger på, at det er en målgruppe i udvikling. Kommunernes afrapporteringer viser, hvordan udbuddet af tilbud og indsatser for målgruppen så ud for 3-4 år siden. Det faglige Råd for National Koordination anbefaler derfor, at det undersøges, om tilbudsstrukturen følger med udviklingen i målgruppen.

Socialstyrelsen planlægger at gennemføre en opfølgning på den centrale udmelding, hvor kvalitet og indhold af tilbud og indsatser inddrages som parametre i vurderingen.

Læs rapporten her

Tilbage