SelvskadeABC klæder lærerne på

Hvad er selvskade, og hvad gør man som lærer, hvis en elev skader sig selv? Hvordan tager man den svære samtale med eleven, forældrene og klassekammeraterne? Det kan man finde svar på i LMS’ nyudviklede e-læringsmateriale, der er målrettet lærere i udskolingen, men som også kan bruges af lærere på ungdomsuddannelser.

Selvskade er et markant tegn på mistrivsel, og i en typisk 9. klasse i Danmark er der ikke mindre end fem elever, som har skadet sig selv. Lærerne spiller derfor en vigtig rolle, når det drejer sig om at spotte problemet og ikke mindst handle, når man opdager det. Men ofte kommer lærerne til kort, for hvad skal man sige til eleven, forældrene og de andre elever i klassen? Kan man komme til at gøre mere skade end gavn, og hvor mange skal vide noget? Det er svære spørgsmål at stå med, når man har en elev i svær mistrivsel.

På den baggrund har LMS sammen med Region Hovedstaden udviklet SelvskadeABC særligt til lærere. LMS får mange henvendelser fra skolelærere, der søger viden om og råd og vejledning til, hvordan man forebygger, spotter og håndterer selvskade.

SelvskadeABC fører brugeren igennem fire moduler, der informerer via tekst, quizzer, lydoptagelser og videoer med cases. Brugeren får grundlæggende viden om forskellige former for selvskade, viden om årsager til selvskade og indblik i forskellige måder at håndtere den svære samtale med eleven og elevens forældre gennem videoklip. Der er gode råd til, hvordan man håndterer selvskaden sammen med klassen, og sidste del giver inspiration til, hvordan skolen kan udarbejde et beredskab og en handleplan, så man er forberedt, hvis der opstår tilfælde af selvskade på skolen.

Materialet er frit tilgængeligt på adressen selvskadeABC.dk

Lærere, der har afprøvet SelvskadeABC, siger:
”Rigtig godt og informativt. Det er relevant, læringsrigt og brugbart i forhold til at arbejde med unge.”
”Let, forståeligt og yderst gennemarbejdet.”

Tilbage