Selvskade er mindre udbredt blandt etniske minoritetsunge

En ny undersøgelse fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd viser, at unge med etnisk minoritetsbaggrund skader sig selv bemærkelsesværdigt mindre end etnisk danske unge.

Undersøgelsen fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd sætter fokus på, hvordan det er at være etnisk minoritetsung i Danmark. I rapporten belyses en lang række emner, blandt andet selvskade, selvmordsforsøg og spiseforstyrrelser sammenlignet med jævnaldrende fra den danske majoritet.

Generelt viser undersøgelsen, at etniske minoritetspiger i højere grad mistrives end etniske minoritetsdrenge. I undersøgelsen spørges der blandt andet ind til, om de unge har overvejet eller bevidst skadet sig selv. Resultaterne viser, at selvskade er mere udbredt blandt piger end drenge: 7 pct. af drengene og 18 pct. af pigerne har enten overvejet eller bevidst skadet sig selv. Sammenlignes der med jævnaldrende med etnisk dansk baggrund, så har 26 pct. af pigerne overvejet eller bevidst været selvskadende. Dermed er selvskade signifikant mere udbredt blandt etnisk danske piger end etniske minoritetspiger. Der er derimod ingen betydelig forskel på de to drengegrupper.

Selvskade er en risikofaktor i forhold til selvmordsforsøg. Denne undersøgelse viser, at de etniske minoritetspiger i højere grad end drengene har forsøgt selvmord, og at de i højere grad har forsøgt selvmord end etnisk danske piger (10 pct. vs. 7 pct.). Blandt drengene har 1 pct. med minoritetsbaggrund og 3 pct. med etnisk dansk baggrund forsøgt selvmord.   

Forekomsten af spiseforstyrrelser er ikke overraskende ligeledes størst blandt pigerne (9 pct.) sammenlignet med drengene (3 pct.). Og ligesom med selvskade har flere etnisk danske piger haft en spiseforstyrrelse (15 pct.) end etniske minoritetspiger.  

Om undersøgelsen
Resultaterne bygger på en spørgeskemaundersøgelse med 877 besvarelser fra 18-årige med etnisk minoritetsbaggrund. Hovedparten (85 pct.) af de etniske minoritetsunge i undersøgelsen stammer fra ikke-vestlige lande, mens de resterende (15 pct.) stammer fra vestlige lande. Besvarelserne fra de etniske minoritetsunge er sammenlignet med besvarelser fra 4.296 unge med etnisk dansk baggrund.

Læs rapporten her:

http://www.sfi.dk/publikationer/etniske-minoritetsunge-i-danmark-13091/

Tilbage