Sociale medier, kropsopfattelse og forstyrret spisning

Sociale medier fylder stadig mere og mere i vores samfund og dagligdag. Samtidig har mange unge i dag en negativ kropsopfattelse og lavt selvværd. Nu har forskere undersøgt, om der er sammenhæng mellem unges brug af sociale medier og deres kropsopfattelse samt spisning.

Forskning viser, at op mod halvdelen af unge kvinder i dag har en negativ opfattelse af egen krop [1]. Det betyder, at de oplever samt har negative tanker og følelser om egen krop [2]. En negativ kropsopfattelse øger risikoen for en række psykiske lidelser, herunder depression, angst og spiseforstyrrelser [3-5].

Årsagerne bag, at så mange unge i dag har en negativ kropsopfattelse, tillægges især mediernes fremstilling af ’den ideelle krop’ i blandt andet magasiner, reklamer, på TV samt internetsider. Men også sociale medier såsom Facebook og Instagram, hvor de unge i dag i stigende grad bruger deres tid, menes at have stor betydning for unges kropsopfattelse og selvværd. Derfor har to australske forskere nu undersøgt sammenhængen mellem de unges brug af sociale medier, deres kropsopfattelse samt spiseforstyrret adfærd.   

Aktiviteter på de sociale medier

Overordnet viser undersøgelsen, at brugen af sociale medier har en negativ indflydelse på de unges kropsopfattelse og øger risikoen for spiseforstyrret adfærd. Unge, som bruger meget tid på de sociale medier, har således en mere negativ opfattelse af deres krop, et større ønske om at få foretaget kosmetiske ændringer samt flere bekymringer om vægt og spisning sammenlignet med unge, der bruger mindre tid på sociale medier.

Undersøgelsen viser endvidere, at det ikke kun handler om, hvor meget tid de unge bruger på sociale medier, men også i høj grad om, hvilke aktiviteter på de sociale medier de deltager i. Forskerne fremhæver især billedbaserede aktiviteter såsom billeddeling, da denne type aktivitet fremmer en sammenligningskultur blandt de unge. Når de unge deler billeder på Facebook samt ser på og ’liker’ andres billeder, påvirkes deres tilfredshed med udseende og krop negativt. Desuden fremmer denne type aktivitet de unges stræben efter at opnå urealistiske kropsidealer og øger deres bekymringer om spisning og vægt.

Påvirkning over tid

Brugen af sociale medier påvirker ikke blot de unges kropsopfattelse umiddelbart efter, at de er blevet eksponeret for eksempelvis billeder på Facebook.  Flere studier ser på sammenhængen mellem brug af sociale medier og kropsopfattelse over tid og finder, at brugen af sociale medier påvirker de unges kropsopfattelse og bekymringer om spisning helt op til 18 måneder efter eksponeringen. 

Betydning af køn

Hovedparten af de studier, der indgår i undersøgelsen, benytter kun kvindelige respondenter. Få studier inkluderer dog også mænd og undersøger, om der er kønsforskelle på sammenhængen mellem brug af sociale medier, kropsopfattelse og spiseforstyrret adfærd. Resultaterne peger på, at unge mænds kropsopfattelse og spisning påvirkes af de sociale medier i samme grad som de unge kvinders.

 

Original titel: A systematic review of the impact of the use of social networking sites on body image and disordered eating outcomes

Forfattere: Holland, G. & Tiggemann, M.

Udgivet i: Body Image: An International Journal of Research (2016)

Du kan læse hele undersøgelsen ved at klikke her

Referencer

[1] Grogan, S. (2008). Body image: Understanding body dissatisfaction in men, women and children (2nd ed.). New York: Routledge.

[2] Bearman, S. K., Presnell, K., & Martinez, E. (2006). The skinny on body dissatisfac-tion: A longitudinal study of adolescent girls and boys. Journal of Adolescence,35, 217–229.

[3] Dittmar, H. (2009). How do “body perfect” ideals in the media have a negative impacton body image and behaviours? Factors and processes related to self and identity. Journal of Social and Clinical Psychology, 28, 1-8.

[4] Grabe, S., Ward, L., & Hyde, J. S. (2008). The role of the media in body image concerns among women: A meta-analysis of experimental and correlational studies. Psychological Bulletin, 134, 460–476. http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.134.3.460

[5] Groesz, L., Levine, M., & Murnen, S. (2002). The effect of experimental presentation of thin media images on body satisfaction: A meta-analytic review. International Journal of Eating Disorders, 21, 1–16.

Tilbage