Sønderborg viser vejen: Rehabilitering af mennesker med spiseforstyrrelser

I februar 2017 etablerede Sønderborg Kommune en ny ambitiøs indsats til borgere med spiseforstyrrelser. Det særlige ved indsatsen er, at den er intensiv, har specialiserede medarbejdere, og at den er matrikelløs og derfor så vidt muligt foregår i eget hjem.

Behov for en specialiseret indsats
Tilbuddet er målrettet borgere fra Sønderborg Kommune med en diagnosticeret spiseforstyrrelse. I samarbejde med borgeren sammensættes et individuelt forløb, og borgeren henvises til et dagtilbud, alternativt til et midlertidigt botilbud, hvis der er behov for det.

Indsatserne tager udgangspunkt i Socialstyrelsens retningslinjer og har fokus på at træne færdigheder til at leve et normalt liv og at inddrage borgeren og netværket. Metoder og aktiviteter tilpasses den enkelte borgers behov.

Distriktsleder i Socialpsykiatrien Anne Eisenhardt fra Sønderborg Kommune, fortæller om baggrunden for at lave et specialiseret og intensivt tilbud:

”Vi oplevede, at borgere med spiseforstyrrelser i almindelige §85-tilbud ikke rykkede sig. De fik det ikke bedre og nærmede sig ikke et almindeligt liv. Det var dybt frustrerende for medarbejderne og ulykkeligt for de berørte. Vi orienterede politikerne og fremlagde løsningsforslag, velvidende at der skulle gøres en stor indsats for en relativt lille målgruppe. Men de var med på den.”

Ønsket om et almindeligt hverdagsliv
Kommunen ansatte en specialist i spiseforstyrrelser til at kortlægge kommunens tilbud, opkvalificere eksisterende medarbejdere og udvikle det nye tilbud ud fra Socialstyrelsens retningslinjer.

Tilbuddet i Sønderborg Kommune lukker det hul, der tidligere har været mellem indlæggelse og eget hjem, og bygger på nogle klare principper om at blive herre i eget liv og mestre hverdagen. Det er tilrettelagt meget fleksibelt og tilpasses den enkelte borger ud fra princippet om mindst mulig indgriben, hvor borgerne så vidt muligt fastholdes i deres hverdag med arbejde, skole m.m. Anne Eisenhardt uddyber:

”Vi giver dem støtte i det omfang, det er nødvendigt, fx måltidsstøtte flere gange dagligt, for at de kan fastholde deres almindelige hverdagsliv med uddannelse og ungdomsliv. Vi vil have dem ud i rigtige tilbud og deres eget nærmiljø i stedet for socialpsykiatriske tilbud.”

Tilbuddet favner både de rigtig syge, der har takket nej til behandling, men er ikke så syge, at de bliver udsat for tvang, og dem, der er lige ved at være ude af deres spiseforstyrrelse. Støtten varierer derfor fra 1 time ugentligt til 12 timer dagligt eller døgnophold.

I Sønderborg Kommune oplevede man tidligere, at når borgere med spiseforstyrrelser boede i botilbud, fik spiseforstyrrelsen for meget plads:

”Hvis du bor på institution, kan din spiseforstyrrelse virkelig få plads. I eget hjem skal du selv gøre mange flere ting. Det skubber borgeren i en positiv retning. Borgeren bliver nødt til at tage ansvar for sit eget liv. Vi skal hjælpe dem med at holde fast i den raske del,” fortæller Anne Eisenhardt.

Samarbejde på tværs

Til borgerens bedste arbejder spiseforstyrrelsesteamet på tværs af sektorer i kommunen og samarbejder desuden med LMS. Internt i kommunen har der været stor interesse for tilbuddet og for at få mere viden om spiseforstyrrelser, fx blandt sundhedsplejersker og medarbejdere på jobcentret.

Samarbejdet med LMS har været en vigtig del, og kommunen har selv været med til at støtte, at det blev i netop Sønderborg, at LMS etablerede en lokal rådgivning i 2014. Anne Eisenhardt oplever LMS som et supplement til kommunens indsats:

”Der var brug for nogle andre. LMS har gode tilbud til familier og pårørende. De har ikke myndighedskasketten på, og det er vigtigt. LMS er en anden indgangsport til hjælp og kan udbrede konkret viden om vores tilbud til målgruppen – også dem, som ikke er klar til at dele det med myndighederne.”

Der arbejdes hen imod et mere udbygget og formaliseret samarbejde med LMS, så indsatsen til borgeren kan foregå flere steder.

Samarbejdet med psykiatrien har også været meget positivt for Sønderborg Kommune. Medarbejderne i psykiatrien kan se værdien i et målrettet tilbud, som får borgeren tilbage i sin egen hverdag. Samarbejdet med psykiatrien har høj prioritet, og medarbejderne fra kommunens tilbud tager fx på sygehuset og deltager i netværksmøder flere gange under indlæggelse og bruger tid på afdelingen, når de er der. Det har sikret en god kommunikation og et tæt samarbejde, som er nødvendig for at skabe en glidende overgang i forbindelse med udskrivelse.

Ikke billigere, men bedre
I Sønderborg Kommune har politikerne prioriteret en relativt dyr indsats til en lille målgruppe. Men holdningen er, at det koster mere at lade være. Hvis borgere med spiseforstyrrelser bliver ’institutionaliserede’ og skal bo på botilbud i flere år, så er pengene bedre brugt på en kortere indsats, hvor de hurtigere kommer tilbage til et almindeligt hverdagsliv. Anne Eisenhardt fortæller:

”Vi tror på, at det er billigere på den lange bane. Men det fordrer kvalitet og faglighed i indsatsen.”

Arbejdet med borgere med spiseforstyrrelser bliver set som en investering i den berørte og i hele den familie, det rammer. Det betaler sig også i forhold til fx tabt arbejdsfortjeneste og orlov. Sønderborg Kommune har taget konsekvensen af, at de har erkendt, at personer med spiseforstyrrelser er en borgergruppe i socialpsykiatrien, som man bliver nødt til at se helt anderledes på, end man gør med de øvrige psykiske lidelser.

Fakta:

5 fuldtidsansatte og en leder

Midlertidigt botilbud med kapacitet til 6 borgere

Støtte til p.t. 12 borgere i eget hjem

Støtte i eget hjem kan variere fra 1 time ugentligt til 12 timer dagligt

Tilbage