Spiseforstyrrelser blandt danske og svenske elitesportsudøvere

Mange kvindelige elitesportsudøvere har ikke et tilstrækkeligt dagligt energiindtag. Nu har en gruppe forskere undersøgt forekomsten af spiseforstyrrelser blandt danske og svenske elitesportsudøvere.

Det er et udbredt problem blandt kvindelige elitesportsudøvere, at deres daglige energiindtag er for lavt. Et vedvarende, utilstrækkeligt energiindtag kan resultere i, at kroppen ikke formår at opretholde basale fysiologiske funktioner. De kvindelige atleter kan som følge deraf udvikle en dysfunktionel menstruationscyklus. Forskning viser, at en dysfunktionel menstruationscyklus øger risikoen for hjerte-karsygdomme, osteoporose (knogleskørhed) samt endokrine og hormonelle forandringer. På trods af at en dysfunktionel menstruationscyklus har en række negative konsekvenser for kvindernes sundhed, opfattes problemet typisk som en naturlig konsekvens af hård fysisk træning.  

En gruppe forskere har nu undersøgt forekomsten af spiseforstyrrelser blandt kvindelige elitesportsudøvere med et vedvarende, utilstrækkeligt energiindtag samt blandt kvindelige elitesportsudøvere med et optimalt energiindtag.

En høj forekomst af spiseforstyrrelser

45 danske og svenske kvindelige atleter deltog i undersøgelsen. De udøver forskellige typer af udholdenhedssport såsom triatlon og langdistanceløb. Ud af de 45 kvinder blev én diagnosticeret med anoreksi, én fik diagnosen bulimi, og ni kvinder fik diagnosen uspecificeret spiseforstyrrelse. Undersøgelsen fandt dermed en prævalens af spiseforstyrrelser blandt kvindelige elitesportsudøvere på 24 %. Dette er væsentligt højere sammenlignet med forekomsten af spiseforstyrrelser blandt unge kvinder i Danmark, som ifølge Sundhedsstyrelsen vurderes til at være ca. 5-7 %. Undersøgelsen fandt ingen forskel på prævalensen af spiseforstyrrelser blandt kvinder med et utilstrækkeligt energiindtag og kvinder med et optimalt energiindtag.

På baggrund af undersøgelsen opfordrer forskerne til et større fokus på både fysisk og psykisk helbred blandt kvindelige elitesportsudøvere.

Artikler om forskningsprojektet:

  • Melin, A et al. (2015): Energy availability and the female athlete triad in elite endurance athletes. The Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. DOI: 10.1111/sms.12261 
  • Melin, A et al. (2014): The LEAF questionaire: a screening tool for identification of female athletes at risk for the female athlete triad. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. DOI: 10.1136/bjsports-2013-093240

    Udgivet: 05.10.2018

Tilbage