Stigende sårbarhed, selvskade og tanker om selvskade blandt unge

Ungdomsbarometeret, en landsdækkende undersøgelse blandt danske børn og unge, viser en stigende tendens til sårbarhed, selvskade og tanker om selvskade – særlig blandt pigerne.

Siden 2001 er der sket en stigning i antallet af unge med selvskade og alvorlige tanker om selvskade. I 2001 havde omkring 10 % af unge i alderen 13-19 år selvskadende adfærd, mens andelen i 2017 nåede op på lidt over 17 %. I tråd hermed fylder alvorlige tanker om selvskade mere hos unge i dag. Over en fjerdedel af de 13-19 årige havde i 2017 alvorlige tanker om selvskade sammenlignet med omkring 14 % i 2004.

I tidsperioden er antallet af sårbare unge ligeledes steget. Sårbare unge er her karakteriseret ved at have haft alvorlige, personlige, følelsesmæssige eller psykiske problemer, hvor de følte, at de havde brug for professionel hjælp. I 2001 var der omkring 10 % unge sårbare sammenlignet med omkring 17 % i 2017.

Samlet peger resultaterne på, at flere unge i dag er sårbare og skader sig selv sammenlignet med tilsvarende unge i start 00’erne. Ser man på udviklingen de seneste 4-5 år, tyder det på, at den stærkt stigende tendens i sårbarhed, selvskade og tanker om selvskade er ved at flade ud.

Selvskade særlig udbredt hos piger

Flere piger end drenge skader sig selv. Undersøgelsen viser, at andelen af piger, som har skadet sig selv én eller flere gange, er steget fra 17 % i 2001 til 25 % i 2017. Endvidere havde næsten 4 gange så mange piger som drenge skadet sig selv én eller flere gange i 2001. Tilsvarende tendens sås i 2017, hvor omtrent 3 gange så mange piger som drenge, havde skadet sig selv.

Lignende undersøgelser om selvskade

Andre undersøgelser på området finder en højere udbredelse af selvskade. Eksempelvis finder Børnerådet, at 22 % af eleverne i 9. klasse har skadet sig selv, mens Statens Institut for Folkesundhed finder, at 20 % af de unge i gymnasierne har prøvet at skade sig selv med vilje. De forskellige fund skyldes sandsynligvis forskelle i hvem, der er blevet spurgt i undersøgelserne, samt hvordan og hvilke spørgsmål, der er blevet stillet.

Om undersøgelsen: Ungdomsbarometeret

Ovenstående tal stammer fra Ungdomsbarometeret, en undersøgelse af unges selvskadende adfærd, som Center for Selvmordsforskning står bag. Undersøgelsens formål er at afdække, analysere og beskrive tanker om selvmord og selvskadende adfærd. Alle folkeskoler samt en lang række uddannelsesinstitutioner inviteres til at deltage. På baggrund heraf indsamles data fra unge i alderen 13-19 år landet over, og resultaterne benyttes bl.a. til vidensopdatering af faggrupper, der arbejder med unge. Selvskade, alvorlige tanker om selvskade og sårbarhed er tre nøglevariable, som hvert år undersøges, mens andre temaer såsom spiseforstyrrelse, etniske minoriteter, sundhed, sociale medier mm. i tidens løb også er behandlet.

Læs mere om undersøgelsen her


Udgivet: 07.03.2019

Tilbage