Sverige går forrest i kampen mod selvskade

Tilbage i år 2011 indledte Sverige det Nationella Självskadeprojektet, som er et statsligt finansieret initiativ. Formålet med projektet er at reducere antallet af svenske børn, unge og voksne, der skader sig selv med vilje.

Som en del af Sveriges Nationella Självskadeprojektet har man siden 2011 systematisk indsamlet viden om selvskade. Der er blevet oprettet et nationalt videnscenter, et internationalt netværk samt afholdt nationale konferencer om selvskade.  Denne viden er blevet udbredt til frontlinjepersonale via kurser og opkvalificering. Derudover har man udviklet og afprøvet indsatser inden for forebyggelse, opsporing og behandling af mennesker med selvskade.

Fra år 2019 videreføres indsatserne til Sveriges sygehusregioner, som fremover vil have ansvar for opsporing og behandling af selvskade.

Behandling af voksne: Emotion Regulation Group Therapy

Som en del af projektet er Dialetisk Adfærdsterapi (DAT) og Mentaliseringsbaseret Terapi (MBT) blevet udbredt i psykiatrien, som den primære behandlingsmetode af voksne med selvskade.

Dernæst har man afprøvet en nyere behandlingsmetode Emotion Regulation Group Therapy (ERGT). ERGT er udviklet i USA i starten af 00’erne og er oprindeligt udviklet til kvinder med Borderline Personlighedsforstyrrelse. Kort fortalt er ERGT et 14-ugers gruppebehandlingsforløb. I ERGT er fokus på at forbedre deltagernes evne til at forstå og acceptere følelser, samt udvikle alternative måder til at regulere negative følelser.

I Sverige er ERGT afprøvet på kvinder med Borderline Personlighedsforstyrrelse og selvskade. Behandlingsmetoden er gennemført på forskellige psykiatriske klinikker i Sverige. Evalueringen viser meget positive resultater. Efter endt behandlingsforløb er kvinderne blevet væsentligt bedre til at regulere følelser og har reduceret omfanget af selvskadende adfærd. 

ERGT er en relativ simpel indsats at implementere, og behandlingsforløbet er væsentligt kortere sammenlignet med DAT og MBT, som typisk varer op mod et år.

Behandling af børn og unge: Emotion Regulation Individual Therapy for Adolescents

Til behandling af unge med selvskade afprøves Emotion Regulation Individual Therapy for Adolescents (ERITA). ERITA er udviklet i Sverige og tager udgangspunkt i ERGT. Til forskel fra ERGT foregår behandling i ERITA individuelt fremfor i grupper. Dermed undgår man, at de unge kan inspirere hinanden til selvskade, fx nye metoder. ERITA-forløbet er desuden en smule kortere end ERGT, hvormed forløbet passer til et semester på et skoleår. Derudover har man tilføjet en internetbaseret terapeutisk session til de unges forældre, hvis formål er at give støtte til de pårørende.

ERITA afprøves både som traditionel terapi samt i en webbaseret udgave. Selvom evalueringen endnu ikke er afsluttet, peger de foreløbige resultater på, at både den traditionelle terapi og den webbaserede terapi har utrolig gode effekter på børn og unges selvskadende adfærd.  

I Danmark arbejder ’Team for selvskade’ netop nu på at afprøve og udbrede den svenske behandlingsmodel ERITA i en dansk kontekst. Team for selvskade er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden.

Læs mere om Team for selvskade her.

Læs mere om det svenske selvskadeprojekt her

Artikler:

Sahlin et al, 2017: Emotion regulation group therapy for deliberate self-harm: a multi-site evaluation in routine care using an uncontrolled open trial design. BMJ Open. 2017 Oct 5;7(10):e016220. doi: 10.1136/bmjopen-2017-016220.

Bjureberg, et al., 2017: Emotion regulation individual therapy for adolescents with nonsuicidal self-injury disorder: a feasibility study. BMC Psychiatry. 2017; 17: 411. doi: 10.1186/s12888-017-1527-4


Udgivet: 07.03.2019

Tilbage