Tandlæger har behov for mere viden om spiseforstyrrelser

En gruppe danske forskere har undersøgt, hvordan det opleves at gå til tandlægen, når man er berørt af en spiseforstyrrelse. Undersøgelsen viser, at tandlæger har brug for mere viden om, hvordan de håndterer en samtale med en patient, der lider af en spiseforstyrrelse.

Mennesker med spiseforstyrrelser oplever ofte store skader på deres tænder. Hyppigt ses syreskader på tændernes emalje, som kan opstå på grund af jævnlige opkastninger. Syreskader forekommer dog også hos personer med spiseforstyrrelser, der ikke kaster op. Dette kan skyldes et stort indtag af syreholdige fødevarer, fx citrusfrugter og juice, samt at en spiseforstyrrelse påvirker spytdannelsen i munden. Derfor er det vigtigt, at mennesker med spiseforstyrrelser tager ekstra forholdsregler i forhold til tandpleje, samt at en tandlæge jævnligt følger op på deres tandpleje.

Den første til at opdage spiseforstyrrelsen

Mennesker med spiseforstyrrelser forsøger typisk at skjule deres lidelse. På grund af de fysiske skader som spiseforstyrrelsen forårsager på tænderne, har tandlæger en god mulighed for at opspore en spiseforstyrrelse i et tidligt stadie. Derfor er tandlægen ofte den første sundhedsprofessionelle, som opdager en spiseforstyrrelse, hvilket lægger et stort ansvar hos tandlægen i forhold til at indlede en dialog med patienten omkring problemet.

Tandlægernes rolle

I denne undersøgelse har 290 personer med anoreksi, bulimi eller en atypisk spiseforstyrrelse deltaget. De er blandt andet blevet spurgt om, hvordan de mener, at tandlægen bør håndtere en situation, hvor denne nærer mistanke om en spiseforstyrrelse hos patienten.
Hovedparten af deltagerne ønsker, at tandlægen i denne situation giver råd og vejledning i forhold til at mindske tandskader (83 %). Derimod er deltagerne ikke enige i, hvorvidt tandlægen samtidig skal adressere selve spiseforstyrrelsen. Nogle mener, at det er positivt, at tandlægen tager problemet op og viser empati og bekymring. Andre mener derimod, at det vil virke meget intimiderende, hvis tandlægen konfronterer vedkommende med sin mistanke.

Oplevelser hos tandlægen

Halvdelen af deltagerne i denne undersøgelse har haft en positiv oplevelse med at tale med deres tandlæge om deres spiseforstyrrelse. Ca. 1 ud af tre har haft en middel oplevelse, mens 15 % har haft en dårlig eller meget dårlig oplevelse. Ifølge deltagerne skyldes de dårlige oplevelser blandt andet, at tandlægen ikke har haft nok viden om spiseforstyrrelser samt at tandlægen har givet vedkommende skyldfølelse. 11 % af deltagerne svarer, at de ikke har lyst til at gå til tandlægen på grund af en dårlig oplevelse.

Kommunikation og viden

Denne undersøgelse peger på, at tandlægerne har brug for mere viden om, hvordan de bedst kommunikerer med patienter, der har en spiseforstyrrelse. Tandlægerne har den nødvendige viden om de specifikke tandproblemer, som typisk opstår hos personer med spiseforstyrrelser. Dog mangler de viden om spiseforstyrrelser generelt samt gode råd til, hvordan de håndterer en samtale med en patient, der lider af en spiseforstyrrelse. Ifølge deltagerne i denne undersøgelse skal tandlæger i højere grad udtrykke empati og anerkende deres patienter med spiseforstyrrelser.

De fire danske forskere, som står bag undersøgelsen, har netop publiceret i artikel i tidskriftet European Journal of Oral Science. Sabine Elm Klinker, leder af ViOSS, er medforfatter på studiet.

ViOSS og Københavns Universitet har tidligere udgivet en rapport med undersøgelsens resultater.

Artikel: Dynesen, A. W., Gehrt, C. A., Klinker, S. E., Christensen, L. B. (2018): “Eating disorders: experience of and attitudes towards oral health and oral health behaviour”. European Journal of Oral Science 2018; 126:500-506.

Læs rapporten


Udgivet: 30.11.2018

Tilbage