Vejen ind og ud af selvskade

En undersøgelse fra ViOSS stiller skarpt på selvskade samt hvilke tanker, overvejelser og hændelser, der ligger bag, at personer skader sig selv. Der fokuseres på perioden inden, perioden med samt vejen ud af selvskaden. Der er tale om en kvalitativ undersøgelse baseret på interview med 15 personer, der tidligere har skadet sig selv.

Perioden inden selvskade

Selvskade er et komplekst fænomen, og der findes mange forskellige grunde til, at en person vælger at skade sig selv. Gennemgående for informanterne er, at de har oplevet en svær barndom, der ofte har været præget af traumatiske hændelser, såsom omsorgssvigt af fysisk eller psykisk karakter. Derudover kæmper de med mistrivsel grundet fx mobning, stress, manglende overskud, andre psykiske lidelser mv. Op til at selvskaden sker første gang, er der en adfærdsændring at spore hos informanterne. De trækker sig socialt, fysisk, mentalt og emotionelt, men oplever ikke, at omverden registrerer faresignalerne.

Perioden med selvskade

Den første gang selvskaden sker, udløses det ofte af en følelse af, at alt er væltet og informanterne ikke kan være i egen krop for mistrivsel. De finder inspiration fra andre til, hvordan den selvskadende adfærd kan udøves, og eksperimenterer med at finde den metode, der tilfredsstiller dem bedst. Når selvskaden har udviklet sig, bliver den ofte til en ritualiseret tvangspræget handling. Det resultere i, at selvskaden bliver en ond negativ spiral og afhængighed, som de ikke kan komme ud af.

Perioden på vej ud af selvskade

Generelt er det vanskeligt for informanterne at slippe selvskaden, og de mangler derfor et effektivt affektregulerende alternativ til selvskaden. Nogle af de faktorer, som har vist sig at være givtige i forhold til at komme ud af selvskaden, er, ønsket om et ”normalt” liv med arbejde, børn mm., som informanterne ikke føler er muligt med selvskaden med sig i livet. Episoder hvor selvskaden gør, at de er ved at dø, er ligeledes en afgørende faktor for at komme ud af selvskaden. Ydermere hjælper social støtte fra pårørende, professionelle eller andre, som udviser omsorg, kærlighed og nysgerrighed, med at slippe selvskaden.

Det er vigtigt at huske på, at selvskade er et kompleks fænomen, og at det er individuelt, hvad der trækker folk ind i og ud af selvskaden igen. Undersøgelsen giver dog et godt indblik i, hvordan vi kan forstå selvskade og mekanismerne bag.

Læs hele undersøgelsen her

Tilbage