ViOSS: Tandlæger og spiseforstyrrelser

Danske tandlæger har svært ved at italesætte deres mistanke om spiseforstyrrelser overfor deres patienter

Undersøgelsen har til formål at undersøge danske tandlægers viden om og kompetencer til at identificere og håndtere patienter, som lider af spiseforstyrrelser, samt hvordan personer med spiseforstyrrelser har det med deres egne tænder og det at gå til tandlægen. Undersøgelsen bygger på to selvstændige spørgeskemaer, som er besvaret af hhv. 1.405 tandlæger og 290 personer med spiseforstyrrelser.

Undersøgelsen bekræfter, at tandlæger i Danmark medvirker til den tidlige opsporing af spiseforstyrrelser, da flere tandlæger har oplevet at være den første sundhedsprofessionelle, der har italesat mistanken om en spiseforstyrrelse overfor en patient. Resultaterne viser, at tandlægerne har stor viden om spiseforstyrrelser og deres orale komplikationer, men at de fleste finder det vanskeligt at få sat ord på deres mistanke om en spiseforstyrrelse overfor patienten.

Personer med spiseforstyrrelser oplever ofte store skader på tænderne, men mange tager ikke ekstra forholdsregler, selvom det er deres intention. Kun en tredjedel har haft en samtale med deres tandlæge om spiseforstyrrelsen, men halvdelen af dem, som har haft det, havde generelt en positiv oplevelse.

Både en del af tandlægerne og en del af personerne med spiseforstyrrelser mener ikke, at det er tandlægens opgave at involvere sig i patienter med spiseforstyrrelser ud over at rådgive om tændernes tilstand. Derved udnyttes tandlægernes potentiale for at opspore spiseforstyrrelser i et tidligt stadie ikke tilstrækkeligt, selvom tandlægerne tilsyneladende har den nødvendige viden til at identificere spiseforstyrrelser hos patienterne. Konklusionen er, at danske tandlæger på trods af deres store viden har behov for nogle klare retningslinjer til at håndtere mistanke om spiseforstyrrelser blandt patienterne.

Undersøgelsen er lavet i samarbejde med Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Hent rapporten som pdf her: Tandlæger og spiseforstyrrelser

Tilbage